"I strongly disagree" translation into Danish

EN

"I strongly disagree" in Danish

See the example sentences for the use of "I strongly disagree" in context.

Similar translations for "I strongly disagree" in Danish

I pronoun
Danish
strongly adverb
strong adjective
to disagree verb
to agree verb

Context sentences for "I strongly disagree" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to say that I strongly disagree with Mrs Villiers ' view that this is such an interesting debate.
Jeg vil gerne sige, at jeg absolut ikke er enig med fru Villiers i, at denne forhandling er så interessant.
EnglishI strongly disagree with you, Mr Lamy.
EnglishI strongly disagree that…
EnglishFirstly, while I recognise the shortcomings of scientific advice, I strongly disagree that this is the main problem of fisheries management.
For det første er jeg, selv om jeg anerkender manglerne ved videnskabelig rådgivning, stærkt uenig i, at dette er hovedproblemet ved forvaltning af fiskeriet.
EnglishI strongly disagree that asking a person whether they wish to opt in before you can bill them is a restriction on civil liberties.
Jeg er stærkt uenig i, at det er en begrænsning af en persons borgerlige friheder at spørge vedkommende, om denne ønsker at tilmelde sig, før man kan sende den pågældende en regning.
EnglishLet me state from the beginning that I strongly disagree with the statement that the Commission appears to take advantage of the current economic crisis to reduce the size of the fishing fleet.
Lad mig fra starten af fastslå, at jeg er meget uenig i udtalelsen om, at Kommissionen synes at udnytte den nuværende økonomiske krise til at reducere fiskerflådens størrelse.

Other dictionary words

English
  • I strongly disagree

More translations in the English-Swedish dictionary.