"I suggest" translation into Danish

EN

"I suggest" in Danish

See the example sentences for the use of "I suggest" in context.

Similar translations for "I suggest" in Danish

I pronoun
Danish
to suggest verb

Context sentences for "I suggest" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI should like to suggest that the Commission sets the year 2000 as a target date.
Jeg vil gerne foreslå, at Kommissionen stræber efter, at det sker for 2000.
EnglishI suggest that this is one very practical way of securing that commitment.
Jeg vil hævde, at dette er en meget praktisk måde at sikre denne forpligtelse på.
EnglishBut when I then suggest introducing practical measures, that enthusiasm soon wanes.
Men når jeg så foreslår at indføre materielle værdier, falder begejstringen overalt.
EnglishI also suggest that Parliament sets up a committee on children's concerns.
Desuden foreslår jeg Parlamentet, at der nedsættes et udvalg for børns interesser.
EnglishI suggest that is too long, and we really must move forward much more quickly than that.
Det er for sent efter min mening, og vi er nødt til at gå langt hurtigere frem.
EnglishI would therefore suggest that you reconsider the simplified labelling system.
Jeg vil derfor foreslå, at man overvejer den forenklede mærkningsordning endnu en gang.
EnglishI suggest that the Commissioner speak, that we finish and take the vote.
Jeg foreslår, at kommissæren taler, og at det derefter er slut, og så stemmer vi!
EnglishMr Posselt, I suggest that you give your opinion on the matter in due course.
- Hr. Posselt, jeg foreslår, at De tilkendegiver Deres holdning til sagen til sin tid.
EnglishThe attack was clearly filmed and I suggest that we all study it carefully.
Overfaldet blev optaget perfekt, og jeg vil anbefale denne film til alle som en lære.
EnglishI would suggest three points that could facilitate communication with the citizen.
Jeg vil foreslå tre punkter, der kan lette kommunikationen med borgerne.
EnglishI therefore suggest that the Court of Justice reconsider the way this procedure works.
Jeg foreslår derfor, at EU-Domstolen på ny overvejer, hvordan denne procedure virker.
EnglishIn quoting these figures, I do not wish to suggest that I am satisfied with the situation.
Selvom jeg nævner disse tal, betyder det ikke, at jeg er tilfreds med resultatet.
EnglishI wished to suggest that this proposal should also cover maritime fuels.
Jeg har gerne villet foreslå, at dette forslag også omfatter brændstoffer til skibe.
EnglishI therefore suggest that we ask the Court of Auditors to look more closely at the problems.
Derfor mener jeg, at Revisionsretten har pligt til at undersøge dette nærmere.
EnglishI would suggest that regionalisation could affect a whole region involving several states.
Jeg vil mene, at regionalisering kan påvirke en hel region bestående af flere lande.
EnglishI suggest his conclusions are wrong because his analysis is wrong.
Jeg vil påstå, at hans konklusioner er forkerte, fordi hans analyse er forkert.
EnglishI suggest that you look at the discussions which took place during this conference.
Jeg foreslår, at De gør Dem bekendt med de diskussioner, der fandt sted på denne konference.
EnglishI suggest that we make an effort to guarantee the flexibility needed here.
Jeg vil gerne henstille til, at vi bestræber os på at sikre den nødvendige fleksibilitet.
EnglishI suggest that this be taken into consideration in future discussions.
Jeg vil gerne henstille om, at man i fremtidige drøftelser gør brug heraf.
EnglishI therefore suggest that the vote on the Djibouti prisoners be repeated.
Jeg stiller derfor forslag om, at man tager afstemningen om fangerne i Djibouti om igen.

Other dictionary words

English
  • I suggest

Have a look at the Dutch-English dictionary by bab.la.