"ice" translation into Danish

EN

"ice" in Danish

volume_up
ice {o.sg.}
DA

EN ice
volume_up
{only singular}

ice (also: ice cream, popsicle)
volume_up
is {en}
The Commission has put these funds on ice, saying that there is no legal basis for them.
Kommissionen har med henvisning til det manglende retsgrundlag lagt disse midler på is.
Climate change and the receding ice threaten their survival because they need ice cover for their nursing.
Klimaforandringerne og den vigende is truer deres overlevelse, da de har brug for isdække til ungerne.
Magnum ice creams, for example, are made of processed GM soya.
Magnum-is, som er lavet med bearbejdet gensoja.
ice
volume_up
is {en} (frossent vand)
The Commission has put these funds on ice, saying that there is no legal basis for them.
Kommissionen har med henvisning til det manglende retsgrundlag lagt disse midler på is.
Climate change and the receding ice threaten their survival because they need ice cover for their nursing.
Klimaforandringerne og den vigende is truer deres overlevelse, da de har brug for isdække til ungerne.
Magnum ice creams, for example, are made of processed GM soya.
Magnum-is, som er lavet med bearbejdet gensoja.

Context sentences for "ice" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou cannot just put everything that was so carefully worked out in Parliament on ice!
Man kan ganske enkelt ikke bare sylte det, som Parlamentet med møje har udarbejdet!
EnglishThe traditional warning that smoking harms your health cuts no ice with them.
Den traditionelle advarsel om, at rygning er sundhedsfarlig, har ingen virkning på dem.
EnglishWhy, for example, did Ice Ages arise thousands of years ago, and disappear again?
Hvorfor opstod der f.eks. istider for tusinder af år siden, og hvorfor forsvandt de igen?
EnglishThis has led to a situation where we have had to establish a special fleet to break the ice.
Dette har ført til, at vi har måttet etablere en speciel flåde, der bryder isen.
EnglishAs we have heard in this House, ice-strengthening is also required in certain marine areas.
Som vi har hørt her, er der også behov for isforstærkning i visse havområder.
EnglishIn the absence of a consensus, the Council has put the communication on ice all that time.
På grund af manglende konsensus er den blevet liggende i Rådet i al den tid.
EnglishThis is not a statement in view of the Ice Hockey World Championship.
Denne udtalelse er ikke fremsat i lyset af verdensmesterskabet i ishockey.
EnglishIf carbon dioxide is not reduced, the Arctic ice cover will disappear.
Hvis vi ikke reducerer CO2-udledningen, vil isdækket i Arktis forsvinde.
EnglishHowever, double hulls are no help now, as the ice has already formed in Primorsk port.
Dobbeltskrog hjælper imidlertid ikke i dag, hvor isen allerede har lagt sig i Primorsks havn.
EnglishAs I have already explained to the House, the decision on gelatine has been put on ice.
Gelatine-beslutningen er - og det har jeg også allerede erklæret her i Parlamentet - indefrosset.
EnglishThey carry rainwater and ice water from the Alps and the Carpathians to the North Sea and the Baltic.
De fører regnvand og smeltevand fra Alperne og Karpaterne til Nordsøen og Østersøen.
EnglishIce classification must also be taken into account in this context.
Isklassificeringen skal også tages i betragtning i den sammenhæng.
EnglishIn fact, the Italian Government seems to be practising a gelato caldo, or 'hot ice ', strategy.
Den italienske regering synes i virkeligheden at ville det umulige.
EnglishI can only say one thing: I have never experienced such an ice-cold, inflexible politician as him.
Jeg kan kun sige én ting: Jeg har sjældent oplevet en så iskold og rigid politiker som ham.
EnglishThe argument that this would benefit European security and defence policy cuts no ice.
Argumentet om, at det ville være en fordel for den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, er ikke holdbart.
EnglishIt is not a serious one, but my government members still do not know how to keep to the road when there is black ice.
Det er ikke alvorligt, men min regering kan ikke holde vejene, da vi har isslag.
EnglishWe are skating on thin ice and progress must be made.
Vi kan ikke gå en risikabel situation i møde uden at gøre fremskridt.
EnglishIn winter the solid ice cover there is 70 centimetres thick and the pack ice is anything up to 20 metres high.
Om vinteren er isdækket i området 70 cm tykt og pakisen op til 20 m høj.
EnglishSo, it appears that where olive oil is consumed, there are no Americans, fat with ice cream.
Men nu er det sådan, at der, hvor man spiser meget olivenolie, er der ingen overfede ice-cream amerikanere.
EnglishThe challenge of dealing with a hole in the ozone layer, melting ice caps, rising sea levels and climate change.
Europa har en ledende rolle at spille, når det gælder verdens styrelse.