"iceberg" translation into Danish

EN

"iceberg" in Danish

DA

EN iceberg
volume_up
{noun}

iceberg (also: berg)
I myself fear that this is only the tip of the iceberg against which the ship of the European Union is bound to shatter into pieces.
Jeg frygter personligt, at det kun er toppen af det isbjerg, som EU-skibet vil blive knust imod.
In Amendment No 10 to Article 5 we try to ensure that the directive does not become the kind of legislative Titanic sailing on into the iceberg of non-compliance.
Med ændringsforslag 10 til artikel 5 ønsker vi at sikre, at direktivet ikke bliver en lovgivningsmæssig Titanic -rejse, der ender med at støde på et isbjerg af manglende overholdelse.

Synonyms (English) for "iceberg":

iceberg

Context sentences for "iceberg" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat we are managing to get done in public is thus still only the tip of the iceberg.
Så vi får stadig kun åbnet den lille del af isbjerget, der stikker over vandet.
EnglishThe scandal surrounding lorry drivers in Luxembourg is only the tip of the iceberg.
Skandalen med langturschaufførerne i Luxembourg er kun toppen af isbjerget.
EnglishMr President, the events which we are discussing today are just the tip of the iceberg.
Hr. formand, de begivenheder, vi drøfter her i dag, er kun toppen af isbjerget.
EnglishUnfortunately Bellacruz is not an isolated case, rather it is the tip of the iceberg.
Bellacruz er desværre ikke noget enkeltstående tilfælde, snarere toppen af isbjerget.
EnglishTo be absolutely clear, let me give you our iceberg coordinates: Böge.
For at gøre det helt klart vil jeg give Dem vores isbjergs koordinater: Böge.
EnglishThey were, in a sense, an accident waiting to happen - like the Titanic and the iceberg.
Der var på en måde tale om et uafvendelig sammenstød - ligesom mellem Titanic og isbjerget.
EnglishYes, there has been some success but it really is the tip of the iceberg.
Ja, der har været en vis succes, men det er kun toppen af isbjerget.
EnglishThe economic scandal was a reason, but one that was the tip of the iceberg.
Pack; den økonomiske skandale var en af årsagerne, men den var kun en del af toppen af isbjerget.
EnglishBut they are the tip of an iceberg that needs to be exposed.
Ruslan Sharipov er en journalist, der skrev om korruption i politiet og regeringen.
EnglishI believe that Afghanistan is only the tip of the iceberg as far as the United States is concerned.
Jeg mener, at Afghanistan kun er toppen af isbjerget, for så vidt angår USA.
EnglishThe thrust of my report is that the textiles industry is really just the tip of the iceberg.
Kernen i min betænkning er, at tekstilindustrien i virkeligheden kun er toppen af isbjerget.
EnglishWe should also do everything to prevent this continuing to be only the tip of the iceberg.
Vi bør også gøre alt for at forebygge, idet der her fortsat kun er tale om toppen af isbjerget.
English4/ 99, I realise that we are only dealing with the tip of the iceberg.
4 / 99, bliver jeg klar over, at vi kun ser toppen af isbjerget.
EnglishThe iceberg is staring him in the face, but he still has time to avoid it.
Isbjerget er ret forude, men han har tid til at undvige det.
EnglishThe " level playing field " is about as level as the decks of the Titanic after it hit the iceberg!
De " lige vilkår " er omtrent så lige som dækket på Titanic, efter at det ramte isbjerget!
EnglishMr President, I believe we are looking at the tip of the iceberg.
- Hr. formand, efter min mening ser vi kun toppen af isbjerget.
EnglishThe twenty-eight thousand jobs that you are already saying will be lost are only the tip of the iceberg.
De 28.000 arbejdspladser, De allerede nu oplyser vil gå tabt, er kun toppen af isbjerget.
EnglishThis is only the tip of the iceberg for European citizens.
Dette er kun toppen af isbjerget for de europæiske borgere.
EnglishMr Schulz, the iceberg is not ahead of us, but behind us.
Hr. Schulz, isbjerget er ikke foran os, men bag os.
EnglishIt must be said that this is only the tip of the iceberg.
Det må siges, at dette kun er toppen af isbjerget.

Other dictionary words