"icon" translation into Danish

EN

"icon" in Danish

DA

EN icon
volume_up
{noun}

icon
No icon will appear if you only have one user associated with the browser.
Der vises ikke noget ikon, hvis du kun har én bruger knyttet til browseren.
Searches completed on your mobile device are indicated by a mobile phone icon.
Søgninger, der er foretaget på din mobilenhed, vises ved hjælp af et ikon af en mobiltelefon.
It may be interpreted as an encouraging sign that the fact that it was an icon proved useful.
Det kan tolkes som et opmuntrende tegn på, at det, at det var et ikon, viste sig nyttigt.
icon
No icon will appear if you only have one user associated with the browser.
Der vises ikke noget ikon, hvis du kun har én bruger knyttet til browseren.
Searches completed on your mobile device are indicated by a mobile phone icon.
Søgninger, der er foretaget på din mobilenhed, vises ved hjælp af et ikon af en mobiltelefon.
It may be interpreted as an encouraging sign that the fact that it was an icon proved useful.
Det kan tolkes som et opmuntrende tegn på, at det, at det var et ikon, viste sig nyttigt.

Synonyms (English) for "icon":

icon

Context sentences for "icon" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen you right-click the icon, a list of running background apps will appear.
Når du højreklikker på ikonet, vises der en liste over igangværende baggrundsapps.
EnglishYou can speak instead of typing into any text box that contains this microphone icon.
Du kan tale i stedet for at indtaste i alle tekstbokse, der har mikrofonikonet.
EnglishMost web browsers show a lock icon when an SSL connection is established.
I de fleste webbrowsere vises et låseikon, når der etableres en SSL-forbindelse.
EnglishTo do this, click the print icon that appears at the top of the left panel.
Hvis du vil gøre dette, skal du klikke på Udskriv i øverste højre hjørne på siden.
EnglishWhenever the browser blocks pop-ups for a site, the icon appears in the address bar.
Når browseren blokerer for pop op-vinduer for et websites, vises ikonet i adresselinjen.
EnglishOr, you can click the arrow icon in the top right corner of the message you received.
Du kan også klikke på pileikonet øverst til højre i den meddelelse, som du har modtaget.
EnglishOrders displaying a mobile phone icon were placed with your mobile device.
Ordrer, der viser et mobiltelefonikon, blev afgivet via din mobile enhed.
EnglishWhen you click the icon to create a book, a mini-dialog appears to confirm the addition.
Tilpas dit nye bogmærke i dialogboksen: Fortæl os gerne, hvorfor dette ikke hjalp dig.
EnglishCustomize your Toolbar by clicking the wrench icon to open the Toolbar Options window.
Tilpas Toolbar ved at klikke på skruenøgleikonet, så vinduet Toolbar-indstillinger åbnes.
EnglishCheck the icon in the top corner to make sure you're in the right user.
Markér ikonet øverst for at sikre dig, at du har fat i den rigtige bruger.
EnglishNext to the denial you should see a icon or a link to learn more.
Ud for afvisningen bør du kunne se ikonet eller et link til flere oplysninger.
EnglishTap the Trash icon while viewing any message to delete the message.
Tryk på ikonet Papirkurv, når du har en besked åben, for at slette beskeden.
EnglishTap the Trash icon while viewing any message to archive the message.
Tryk på ikonet Papirkurv, når du har en besked åben, for at gemme beskeden.
EnglishSimply click the microphone icon or place the cursor in the text box and press Ctrl+Shift+.
Klik blot på mikrofonikonet, eller placer markøren i tekstboksen og tryk på Ctrl+Shift+.
EnglishYou can save them by clicking the star icon next to each result.
Du kan gemme dem ved at klikke på stjerneikonet ud for hvert enkelt resultat.
EnglishYou can also click the wrench icon and find it in the bookmarks menu.
Du kan også klikke på skruenøgleikonet og finde det i menuen Bogmærker.
EnglishWhen the installation is complete, you will find the Chrome icon on the Home or All Apps screen.
Tryk på ikonet for at åbne browseren. Fortæl os gerne, hvorfor dette ikke hjalp dig.
EnglishTo delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'
Hvis du vil slette en besked, skal du trykke på ikonet Mappe og flytte beskeden til Papirkurv.
EnglishTo open the New Tab page, click the icon next to the last tab at the top of the browser window.
Åbn siden Ny fane ved at klikke på ikonet ud for den sidste fane øverst i browservinduet.
EnglishYou can change the behavior by right-clicking the microphone icon.
Du kan ændre denne indstilling ved at højreklikke på mikrofonikonet.