"idealistic" translation into Danish

EN

"idealistic" in Danish

See the example sentences for the use of "idealistic" in context.

Context sentences for "idealistic" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese countries are idealistic about Europe to the point of self-sacrifice.
Vi, landene i Central- og Østeuropa, ved udmærket godt, hvad prisen for vores europæiske drøm var.
EnglishThat is what you get when you punish idealistic helpers and cut off legal access options.
Det er konsekvensen, når man straffer idealistiske hjælpere og afskærer legale adgangsmuligheder.
EnglishI would say: let us be realistic, rather than too idealistic.
Jeg siger, lad os være realistiske i stedet for idealistiske.
EnglishThere is no need to paint too much of an idealistic picture.
Dem behøver vi ikke gengive alt for idealistisk her.
EnglishAt the beginning it is sometimes a little like chasing a rainbow if we say that a plan is too idealistic.
Det er af og til i begyndelsen lidt som at skubbe skyerne, når man siger, at det er for idealistisk tænkt.
EnglishI would like secondly to make a call - an idealistic one perhaps - for peace and dialogue in that autonomous region.
Dernæst vil jeg gerne komme med en, muligvis utopisk, opfordring til fred og dialog i omtalte selvstyrende region.
EnglishBut at the same time we should not have a too idealistic and optimistic view of their ability to create new jobs.
Man må dog advare imod at nære et alt for romantisk og optimistisk syn på deres evne til at skabe nye arbejdspladser.
EnglishMr President, the Netherlands have adopted a logical position, a pragmatic, realistic and slightly idealistic one.
Fru formand, Nederlandene har indtaget en konsekvent, pragmatisk og realistisk holdning med en lille smule idealisme.
EnglishIt is idealistic to believe that we will stop smokers smoking if we abolish production aids for tobacco in Europe.
Det er urealistisk at tro, at vi vil få rygerne til at stoppe med at ryge ved at fjerne tilskuddene til Europas tobaksproducenter.
EnglishThe question that inevitably comes to mind is this: what has happened to the idealistic image of sport which is still being portrayed?
Der trænger sig det spørgsmål på, hvad der egentlig er blevet af det idealbillede af sporten, som stadigvæk fremhæves.
EnglishIn the light of this, I find myself struggling with the highly idealistic composition of the rapporteur's amendment to Paragraph 40.
I dette lys har jeg kraftige indvendinger imod den stærkt idealistiske holdning i ordførerens ændringsforslag til punkt 40.
EnglishAnyone who wants Turkey to join for military, economic or idealistic reasons should realise the negative effects that a premature admission could have.
Helt bortset fra problemet med Tyrkiets tiltrædelse udviser EU her en yderst bekymrende tendens til at blande sig.
EnglishWe therefore prefer to leave the idealistic task of building a social paradise on the rubble of economic theories to other political groups.
Derfor foretrækker vi at lade andre politiske grupper tage sig af utopien om at bygge sociale paradiser på økonomiske kirkegårde.
EnglishGranted, their group was hardly representative, and they appear idealistic in what they call for, but their idealism is impressive.
Den har meget af den samme entusiasme som hos de mennesker, som genopbyggede Europa efter krigen, og som kæmpede for Europas enhed i frihed.
EnglishNumerous idealistic proposals have been made, but as yet we have no foundation worthy of consideration on which to base a realistic date.
Der er blevet stillet flere visionære forslag om dette punkt, men der har hidtil manglet et seriøst grundlag for en sagligt begrundet dato.
EnglishThe rule of law is not some kind of luxury or idealistic goal, but the very basis on which society and the economy are to be reconstructed.
En retsorden er på ingen måde nogen luksuøs eller idealistisk overbygning, men grundlaget for en genopbygning af samfundet og også for økonomien.
EnglishAs European debates become more idealistic and polarised many people are simply turned off, as evidenced in the recent European elections.
De politikker, som socialdemokratiske regeringer har vedtaget, har hæmmet økonomiernes vækst og druknet os og vores vitale virksomheder i dyre lovgivningsrammer.
EnglishIt would be perfect if we could blame the use of guns and pistols on those who manufacture them, but it seems a little idealistic to me.
Det ville være ideelt, om man kunne holde producenterne af skydevåben ansvarlige for anvendelsen af de pågældende våben, men det forekommer mig en smule idealistisk.
EnglishThe rapporteur mentions the need for agreement on shared history, which in my view is an idealistic target that might be attainable in the distant future.
Ordføreren nævner behovet for enighed om vores fælles historie, hvilket efter min mening er et idealistisk mål, der måske kan nås i en fjern fremtid.
EnglishSecondly, idealistic political changes instituted by the political elites which do not have the broad support of the people will be like structures built on sand.
For det andet bliver idealistiske politiske ændringer, iværksat af den politiske elite, som ikke har befolkningens brede opbakning, som sandslotte.

Other dictionary words

English
  • idealistic

Even more translations in the German-English dictionary by bab.la.