"ideas" translation into Danish

EN

"ideas" in Danish

DA

EN ideas
volume_up
{plural}

ideas
As you can see, there are good ideas, all sorts of good ideas.
Som De kan se, er der mange gode idéer, alle mulige former for gode idéer.
That includes the right to express one's ideas, whether or not we like these ideas.
Det omfatter retten til at give udtryk for sine idéer, uanset om vi kan lide dem.
They are all fine ideas, but fine ideas with no money to back them up are nothing but empty promises.
Det er alt sammen gode idéer, men gode idéer uden penge er kun tomme løfter.

Context sentences for "ideas" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe report contains some conflicting ideas, however, such as paragraphs 35 and 36.
Betænkningen indeholder imidlertid selvmodsigelser, f.eks. kapitlerne 35 og 36.
EnglishMrs Muscardini, at this point we are no longer debating the fundamental ideas.
- Fru Muscardini, vi er ikke i gang med en forhandling om de grundlæggende tanker.
EnglishWe must look at the new ideas proposed by the different experts to the UN Panel.
Jeg vil fortælle ham, at han har helt ret i, at vi skal se på disse trusler.
EnglishIn many cases, we shall be able to use the ideas behind Parliament's amendments.
Vi kan i mange tilfælde bruge de tanker, der ligger bag Parlamentets ændringsforslag.
EnglishThe Rothe report includes a large number of important ideas for the White Paper.
Rothe-betænkningen indeholder et stort antal vigtige forslag til hvidbogen.
EnglishThe ideas that Commissioner Michel put forward are a step in the right direction.
De tanker, som kommissær Michel gjorde rede for, er et skridt i den rigtige retning.
EnglishBe that as it may, I have some different ideas of what would help these countries.
Jeg kan i hvert fald forestille mig en anden form for hjælp til disse lande.
EnglishI would like to exchange further ideas on this issue within the European Parliament.
Herom vil jeg gerne endnu en gang udveksle synspunkter med Europa-Parlamentet.
EnglishWe would like the Intergovernmental Conference to adopt our ideas and proposals.
Vi håber, at regeringskonferencen vil tage vore tanker og forslag til sig.
EnglishAll the ideas I have heard put forward in this debate have long since become reality.
Her er alt, hvad jeg har hørt under denne debat, blevet gennemført for længst.
EnglishMadam President, our group supports the general ideas contained in Mr Secchi's report.
Fru formand, også vores gruppe bakker i store træk op om ordfører Secchis tanker.
EnglishThe report contains many excellent ideas about the labour market in the future.
I betænkningen er der mange spændende tanker om fremtidens arbejdsmarked.
EnglishWe will not be fobbed off with far-fetched ideas; we want to investigate the reality.
Vi vil altså ikke stille os tilfreds med luftkasteller, vi vil se realiteter.
EnglishBut the European Parliament has put forward some ideas on the question of subsidiarity.
Men Europa-Parlamentet har gjort sig nogle overvejelser om emnet subsidiaritet.
EnglishI am sure you can imagine that it will not be I who disagrees with these ideas.
Jeg er sikker på, at De kan forstå, at jeg ikke er uenig i disse tanker.
EnglishI consider that it contains some extremely interesting ideas that are worth supporting.
Efter min mening indeholder den bestemt interessante og positive overvejelser.
EnglishI repeat, we do not have - to borrow a phrase - " ideas above our station ".
Jeg gentager, vi har ikke storhedsvanvid - hvis jeg må udtrykke det sådan.
EnglishWe have exactly the same ideas as those you have to discuss within the Council.
Vi har nøjagtig de samme holdninger, som De skal forhandle med i Rådet.
EnglishThen there is the think tank of independent experts who provide us with the ideas.
Og så er der tænketanken af uafhængige eksperter, der giver os ideerne.
EnglishNow it is a question of examining the feasibility of the ideas put forward.
Det drejer sig nu om at undersøge, i hvilken udstrækning disse tanker kan gennemføres.