"idem" translation into Danish

EN

"idem" in Danish

See the example sentences for the use of "idem" in context.

Context sentences for "idem" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe resolution calls for full application of the ne bis in idem principle.
Beslutningen opfordrer til, at ne bis in idem-princippet gennemføres til fulde.
EnglishDoes this refer to the principle that lawyers understand by its Latin name, the non bis in idem principle?
Er der tale om det princip, som juristerne kender under det latinske navn non bis in idem?
EnglishIn particular, the rapporteur mentioned the principle of ne bis in idem or double jeopardy and the solution that it offers to this considerable problem.
Rent konkret nævner ordføreren ne bis in idem-princippet og sin løsning på dette vigtige problem.
EnglishWe are totally ad idem with Parliament that everything should be done to avoid the human rights situation deteriorating further.
Vi tilslutter os helt og holdent Parlamentets holdning, der går ud på, at man skal anspænde sig til det yderste for at undgå, at menneskerettighedssituationen forværres yderligere.
EnglishIn other words, it is a question of the legal principle ne bis in idem, and we therefore ask you to vote against this deletion so that the original text is restored.
Der er altså tale om det retsstatslige princip ne bis in idem, og vi beder Dem derfor om at stemme mod denne annullering, således at vi får den oprindelige tekst tilbage.
EnglishI welcome the fact that Mr Camisón Asensio and myself are totally ad idem on the priority of this project and on the importance of international links between Member States.
Jeg glæder mig over, at det ærede medlem og jeg er fuldstændig enige om, at dette projekt og navnlig de vigtige internationale basisforbindelser mellem medlemsstaterne har høj prioritet.

Other dictionary words

English
  • idem

More translations in the English-Dutch dictionary.