"if" translation into Danish

EN

"if" in Danish

DA
volume_up
if {conj.}
EN

if {adverb}

volume_up
The question is whether it is effective, especially if it is only adopted by the European Union.
Cappatos forslag og opt in-løsningen snarere end opt out-løsningen.
If anything things have just become worse for the people in Zimbabwe.
Situationen er snarere blevet forværret for befolkningen i Zimbabwe.
If the situation teaches us nothing else, it must teach us to look forward, rather than back.
Denne situation bør, om ikke andet, lære os at se fremad snarere end tilbage.

Context sentences for "if" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
Derfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
EnglishAnd his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,
Og Sakarias hans Fader blev fyldt med den Helligånd og han profeterede og sagde:
EnglishMy confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me,
du gør os til Mundheld blandt Folkene lader Folkeslagene ryste på Hovedet ad os.
EnglishThis panel shows tools and filters to customize the search results that you see.
Dette panel viser værktøjer og filtre til tilpasning af de viste søgeresultater.
EnglishIt is important that we know who the actors are and what their credit rating is.
Det er vigtigt, at vi ved, hvilke aktører der findes, og hvilken bonitet de har.
EnglishMinorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
Mindretal og flertal skal have muligheder for udveksling af mennesker og kultur.
EnglishMr Rocard is a former very well-known French minister and indeed Prime Minister.
Hr. Rocard er en tidligere meget kendt fransk minister og sågar premierminister.
EnglishGauge switches are now being tested there to make it easier to cross the border.
Der afprøves i øjeblikket sporbreddeskiftere for at lette passagen over grænsen.
EnglishFirstly, cultural diversity and implementation of the principle of subsidiarity.
For det første den kulturelle mangfoldighed og indførelsen af nærhedsprincippet.
EnglishThe buying market, the selling market, the national market, the regional market?
Indkøbsmarkedet, salgsmarkedet, det internationale marked, det regionale marked?
EnglishI think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
Jeg tror, at vi har opholdt os længe nok ved dette punkt, og at alt er afklaret.
EnglishI should like to outline the main considerations that led us to this conclusion.
Jeg vil kort nævne de vigtigste overvejelser, der har ført til vores standpunkt.
EnglishWhat is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
Hvilken ramme er bedst egnet til at tage sig af ældre mennesker og handicappede?
EnglishThis is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
Det er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.
EnglishSince then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
Siden da har jeg været ivrig efter at se forslaget vedtaget så snart som muligt.
EnglishI should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
Hr. Brittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
EnglishThe precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Forsigtighedsprincippet er ikke nogen ligegyldig luksus, det er en nødvendighed.
EnglishThank you, Mr President-in-Office, for that very detailed and informative reply.
Mange tak, hr. formand for Rådet, for dette meget udførlige og informative svar.
EnglishThe Council is also in agreement, Mr President, as established at the trialogue.
Hr. formand, jeg er ligeledes indforstået, som det blev aftalt på trepartsmødet.
EnglishNATO's bombardments, however, have merely worsened and aggravated the situation.
NATO ' s bombninger har imidlertid blot forværret og vanskeliggjort situationen.