"if I may" translation into Danish

EN

"if I may" in Danish

See the example sentences for the use of "if I may" in context.

Similar translations for "if I may" in Danish

if adverb
Danish
if conjunction
I pronoun
Danish
May noun
Danish
may verb

Context sentences for "if I may" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.
Endog min Ven som jeg stolede på som spiste mit Brød har løftet Hælen imod mig.
EnglishThat I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.
for at jeg kan komme til eder med Glæde ved Guds Villie og vederkvæges med eder.
EnglishBefore I conclude, I would like, if I may, to make another personal observation.
Tillad mig at komme med endnu en personlig bemærkning, inden jeg afslutter min tale.
EnglishThe institutional triangle has, if I may dare say so, worked as a magic square.
Den institutionelle trekant har, om jeg så må sige, fungeret som et magisk kvadrat.
EnglishWe have reserved for ourselves this ultimate weapon, if I may so describe it.
Dette skarpe sværd - for nu at formulere det sådan - har vi kun forbeholdt os.
EnglishBut, as this is the first reading, I may then give a full report to the rapporteur.
Men da det er førstebehandling, vil jeg give ordføreren en komplet beretning.
EnglishAnd as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, payed tithes in Abraham.
Ja så at sige har endog Levi som tager Tiende igennem Abraham givet Tiende;
EnglishI have no challenge to Mrs Fontaine even though I may disagree with her interpretation.
Jeg anfægter ikke fru Fontaine, selv om jeg måske er uenig i hendes fortolkning.
EnglishI may say that both Natura 2000 and the directive on birds can lead us to many places.
Jeg må sige, at både Natura 2000 og fugledirektivet kan føre os mange steder hen.
EnglishIf I may, I should like to make two proposals and one request to the Commission.
Jeg vil gerne, hvis man tillader, fremsætte to forslag og en anmodning til Kommissionen.
EnglishFor she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.
thi hun sagde ved sig selv: "Dersom jeg blot rører ved hans Klædebon bliver jeg frelst.
EnglishI may perhaps have made some wrong decisions, indeed that is quite probable.
Måske har jeg taget fejl i mine beslutninger, det er endog ret sandsynligt.
EnglishPerhaps I may give some examples of initiatives launched by the Commission.
Jeg kan måske give nogle eksempler på initiativer iværksat af Kommissionen.
EnglishGreatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy;
da jeg i Mindet om dine Tårer længes efter at se dig for at jeg må fyldes med Glæde
EnglishMy son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me.
Vær viis min Søn og glæd mit Hjerte at jeg kan svare den der smæder mig.
EnglishOf course, I would like a little more explanation on this point, if I may.
Nu ville jeg selvfølgelig meget gerne have haft en lille forklaring på det.
EnglishI ask you to let me have the floor, so that I may answer this personal attack.
Jeg anmoder Dem om at få ordet, så jeg kan svare på disse personangreb.
EnglishBefore I conclude my speech, I should like to depart from our agenda if I may.
Inden jeg afslutter mit indlæg, vil jeg forlade dagsordenen et øjeblik.
EnglishNine debates are actually not particularly impressive, if I may say so.
Ni debatter er faktisk ikke særligt imponerende, hvis jeg må sige det rent ud.
EnglishI should like, if I may, to address another point in relation to our own intolerance.
Det er så let at forsvare de idéer, som mennesker, der tænker som os, har.

Other dictionary words

English
  • if I may

More translations in the English-Hungarian dictionary.