"if necessary" translation into Danish

EN

"if necessary" in Danish

DA
EN

if necessary {adverb}

volume_up
if necessary (also: possibly, if possible)
Audit committees are often necessary to help auditors keep their backs straight against possible pressure from management.
Revisionsudvalg er ofte nødvendige, idet de gør det nemmere for revisorer at modstå et evt. pres fra ledelsen.
Renewable energy should now be given the same status as traditional energy, if necessary through some kind of treaty commitment.
Vedvarende energi skal nu have samme status som gammeldags energi, evt. ved en eller anden form for traktatfæstelse.
It is also right to develop a perspective for continuing to monitor the reform processes, if necessary even in the years after accession.
Det er også rigtigt at udvikle et perspektiv, som følger reformprocesserne videre, evt. også i årene efter tiltrædelsen.

Similar translations for "if necessary" in Danish

if adverb
Danish
if conjunction
necessary adjective
necessary adverb

Context sentences for "if necessary" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf they do not deem it necessary to do so I cannot make any other arrangements.
Hvis de ikke finder det nødvendigt at gøre det, kan jeg ikke gøre noget ved det.
EnglishIt is always necessary to combine and unite several, if not multiple, solutions.
Man skal forsøge altid at kombinere og tilpasse flere, hvis ikke mange løsninger.
EnglishOn the contrary, competition between national taxation systems remains necessary.
Tværtimod, konkurrencen mellem de nationale skattesystemer er fortsat nødvendig.
EnglishI would ask the Commission to take the necessary steps together with Parliament!
Jeg beder Dem, fru kommissær, om sammen med Parlamentet at gøre det nødvendige!
EnglishA European law of the Council may make the necessary amendments to this Section.
Rådet kan ved europæisk lov foretage de nødvendige ændringer af denne afdeling.
EnglishDialogue and institutional cooperation are necessary if we really want results.
Dialog og institutionelt samarbejde er nødvendigt, hvis vi vil opnå resultater.
EnglishI believe that such comments are necessary in a debate such as we are now having.
Jeg tror også, at det er nødvendigt i en debat som den, vi nu fører med hinanden.
EnglishBut we must also obtain the necessary administrative prerequisites in good time.
Vi skal imidlertid også have skabt de administrative forudsætninger rettidigt.
EnglishI should like to highlight two things that are necessary to the European agenda.
Jeg vil gerne tage to ting frem, som er nødvendige i den europæiske dagsorden.
EnglishA different Europe is not just possible but is becoming increasingly necessary.
Et andet Europa er muligt, og et andet Europa er i stadig større grad nødvendigt.
EnglishIn addition, it is necessary to ascertain how countries can take prisoners back.
Desuden skal det undersøges, hvordan de forskellige lande kan tage fanger tilbage.
EnglishIndeed, it is absolutely necessary to keep the current names of the programmes.
Det er virkelig absolut nødvendigt, at programmerne beholder de navne, de har nu.
EnglishBut do the Member States possess the necessary instruments, in the short term?
Men har medlemsstaterne de nødvendige instrumenter til at gøre det på kort sigt?
EnglishThis is necessary if our citizens are to have confidence in European cooperation.
Dette er nødvendigt, hvis borgerne skal have tillid til det europæiske samarbejde.
EnglishThis is necessary because of competition law and freedom of movement for workers.
Konkurrencelovgivningen og arbejdstagernes frie bevægelighed gør dette nødvendigt.
EnglishIf it is necessary to amend the international rules for this, then we must do so.
Hvis det er nødvendigt at tilpasse de internationale regler, skal vi gøre det.
EnglishIt is extremely necessary, but because it is necessary, it is also very difficult.
Den er meget nødvendig, men netop fordi den er så nødvendig, er den så vanskelig.
EnglishIf necessary, a joint approach could play an additional role to promote networks.
Om nødvendigt kan en fælles politik spille en supplerende rolle til fremme af net.
EnglishWe will stress the need for the remaining necessary measures to be put in place.
Vi vil eftertrykkeligt kræve, at de tiltag, der stadig er nødvendige, bliver taget.
EnglishBecause to make the Euro, it is necessary to have stabilised public finances.
Jo for at kunne indføre euroen, bør vi også have saneret de offentlige finanser.
Other dictionary words