"if not only" translation into Danish

EN

"if not only" in Danish

EN

if not only [example]

volume_up
I think this could strengthen dialogue, not only in spirit.
Jeg mener, at forslaget vil styrke dialogen, om ikke andet så i tankerne.
I think so, if only because not everything I proposed was accepted.
Det tror jeg godt, at det kunne, om ikke andet fordi alle mine forslag ikke blev godkendt.
Ladies and gentlemen, if only for money, let us work, let us invest more in safety.
Mine damer og herrer, lad os investere mere i sikkerhed, om ikke andet så for pengenes skyld.

Similar translations for "if not only" in Danish

if adverb
Danish
if conjunction
not adverb
Danish
only adjective
Danish
only adverb

Context sentences for "if not only" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
Og ikke blot varer dette mirakel ikke evigt, men det er heller ikke bæredygtigt.
EnglishOnly, the number of people affected by these programmes has not really dropped.
Blot er antallet af personer, som berøres af disse programmer, ikke formindsket.
EnglishWe can only deal with this matter if we deal with it in an international fashion.
Vi kan kun gøre noget ved dette problem, hvis vi handler på internationalt plan.
EnglishThe only railway linking the two countries is that between Haparanda and Torneå.
Den eneste jernbane, som går mellem landene, er den mellem Haparanda og Torneå.
EnglishThis is the only way that freedom may be fully restored to the people of Guinea.
For kun således kan vi give den guineanske befolkning sin fulde frihed tilbage.
EnglishDecriminalisation is not the way forward and would only worsen our drug problem.
Afkriminalisering er ikke vejen frem og vil blot forværre vores narkotikaproblem.
EnglishI think we should only decide on matters that we can also guarantee and verify.
Jeg mener, at vi kun bør beslutte det, som vi også kan garantere og kontrollere.
EnglishWhy, for instance, did the Commission consult SMEs from only seven Member States?
Hvorfor holdt Kommissionen f.eks. kun samråd med SMV ' er fra syv medlemsstater?
EnglishCoherence between these texts can only assist the marketing of these materials.
Sammenfaldet mellem de to tekster kan kun befordre handlen med disse materialer.
EnglishThe Kyoto Protocol is only an initial step and must be followed by many others.
Kyoto-protokollen er kun et første skridt, og der skal følge mange flere skridt.
EnglishOnly recently have Latin America and the United States begun to industrialise it.
Det er først for nyligt, at Amerika eller USA er begyndt at industrialisere den.
EnglishAnyone who looks at the Commission's report can only agree with the rapporteur.
Den, der læser Kommissionens beretning, kan kun erklære sig enig med ordføreren.
EnglishI therefore believe that we can only vote on the text as we knew it at the time.
Derfor kan vi efter min mening kun stemme om teksten i den form, vi kendte den.
EnglishWe have, of course, only today discussed a report on this question in Parliament.
Vi har jo netop i dag diskuteret en betænkning om dette spørgsmål i Parlamentet.
EnglishIt will probably only increase the demand for jobs requiring high qualifications.
Sandsynligvis vil efterspørgslen efter højt kvalificerede job blot stige derved.
EnglishOn 13 October, it was sent to Parliament, but I have only just seen it tonight.
Den 13. oktober blev den sendt til Parlamentet, men jeg har først set den i nat.
EnglishNigeria is not the only country in the world in which such cruelties take place.
Nigeria er ikke det eneste land i verden, hvor sådanne grusomheder finder sted.
EnglishThe only court that could reasonably do so would be the Court of First Instance.
Den eneste domstol, der kan gøre det på fornuftig vis, er Retten i Første Instans.
EnglishIn fact, I think that not only children but adults too should drink more milk.
Jeg synes for øvrigt, at ikke blot børn, men også voksne burde drikke mere mælk.
EnglishCombined troops of the European Union should only be used for crisis management.
Den Europæiske Unions fælles styrker bør kun anvendes til krisehåndteringsopgaver.