"if truth be told" translation into Danish

EN

"if truth be told" in Danish

EN if truth be told
volume_up
[example]

if truth be told
If the truth be told, however, in many cases human rights clauses in EU agreements with third countries have not been worth the paper they were written on.
Men hvis sandheden skal frem, har menneskerettighedsklausuler i EU ' s aftaler med tredjelande i mange tilfælde ikke været det papir værd, som de er skrevet på.

Similar translations for "if truth be told" in Danish

if adverb
Danish
if conjunction
truth noun
Danish
to be verb
to tell verb

Context sentences for "if truth be told" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf the truth be told, the two extreme scenarios are not very helpful in this discussion.
I denne diskussion er de to ekstreme scenarier ærlig talt ikke så interessante.
EnglishIf the truth be told, this problem was criminally neglected for years.
Man må sige, at denne problematik blev forsømt på det skammeligste i mange år.
EnglishIf truth be told, the European Parliament has never negotiated anything in the way of progress.
Når sandheden skal frem, har Europa-Parlamentet aldrig forhandlet sig til fremskridt.
EnglishFrom our visit to the site, we gleaned a different impression, if the truth be told.
Af vores besøg på stedet fik vi ærlig talt et andet indtryk.
EnglishToday, if the truth be told, quite a few of our partners are not overly keen on the euro.
Der er i dag ret mange blandt vores partnere, som med ondsindede løgne ikke er særligt venligt indstillet over for euroen.
EnglishPerhaps the reticence is due to fear of the reaction which would come from the people if the unvarnished truth were told.
Måske holder man sig tilbage, fordi man er bange for den reaktion, der vil komme fra folket, hvis den fulde sandhed bliver sagt.
EnglishIf the truth be told, I am getting a little tired of the response by the Commission and Council who say: Mr Lagendijk, economic sanctions are ineffective.
Jeg er ærlig talt ved at få nok af, at Kommissionen og Rådet derefter siger, Lagendijk, økonomiske sanktioner hjælper ikke.
EnglishOur resolution will therefore be the first working document of the Convention on this essential subject, and in fact, if truth be told, the only document.
Europa-Parlamentets beslutning vil derfor være det første - og i virkeligheden det eneste - arbejdsdokument, der foreligger, når konventet tager fat på dette afgørende emne.
EnglishIf the truth be told, negotiations on these various issues have not really gotten underway and the Austrian Presidency could not give us more than an appraisal of them.
Faktisk har man ikke engang indledt nogle egentlige forhandlinger om disse forskellige sager, og det østrigske formandskab har kun kunnet gøre status over situationen.