"if you prefer" translation into Danish

EN

"if you prefer" in Danish

See the example sentences for the use of "if you prefer" in context.

Similar translations for "if you prefer" in Danish

if adverb
Danish
if conjunction
you pronoun
you preposition
Danish
to prefer verb

Context sentences for "if you prefer" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlanning is synonymous with balance, or, if you prefer, with restoring balance.
Fysisk planlægning er synonymt med balance eller genskabelse af balance, om man vil.
EnglishIf you prefer, you can also choose to skip this step and not sign in.
Hvis du vil, kan du også vælge at springe dette trin over og undlade at logge ind.
EnglishIf you prefer to cancel and reorder, you can check your order receipt for the option to cancel.
Du skal kontakte sælgeren for at anmode om opdateringer af leveringsadressen.
EnglishIn general, we recommend that you don't create any maps that you prefer not to share with anyone.
Generelt anbefaler vi, at du ikke opretter kort, som du ikke ønsker at dele med nogen.
EnglishOr do you prefer to expose yourself to the reproach that the Commission is a committee of philistines?
Eller vil De udsætte Dem for den påstand, at Kommissionen er et udvalg af kulturdræbere?
EnglishWould you allow me to propose the split, or would you prefer to vote on the amendment first?
Skal jeg foreslå den delte afstemning nu, eller ønsker De først en afstemning om ændringsforslaget.
EnglishYou said in your speech that you prefer to make mistakes rather than fail to act.
De sagde jo selv i Deres tale, at De foretrak at tage fejl, men at De ikke af den grund ville undlade at handle.
EnglishIt is called the English Channel, or la Manche, if you prefer.
Den hedder Den Engelske Kanal, eller La Manche, om man vil.
EnglishOn the contrary, you prefer intergovernmental collaboration.
De foretrækker tværtimod samarbejdet mellem regeringerne.
EnglishLet us meet every three months, in whatever way you prefer.
Lad os møde hver tredje måned på den måde, De måtte ønske.
EnglishYou prefer a more flexible formula rather than the uniform procedures that we wanted to retain.
De foretrækker en mere smidig ordning frem for den ordning med ensartede procedurer, som vi havde opretholdt.
EnglishYou can replace [value] with any text that you prefer -- this text will be what shows up in your data.
Du kan erstatte [value] med enhver anden tekst – det vil være denne tekst, der bliver vist i dine data.
EnglishHave you already considered some kind of flexibility mechanism or would you prefer us to apply Article 203?
Har De allerede planlagt et fleksibilitetsinstrument, eller foretrækker De, at vi anvender artikel 203?
EnglishChoose which layout you prefer for the Messenger window:
Vælg det layout, du vil anvende i Messenger-vinduet:
EnglishIf a blogger is publishing unflattering photos of you, take pictures you prefer and publish them in a blog post.
Hvis en blogger offentliggør dårlige billeder af dig, kan du offentliggøre nogle bedre billeder i et blogindlæg.
EnglishIf your average CPA is higher than you prefer, you can lower your bid, which will likely decrease both average CPA and the number of conversions.
Det vil sikkert mindske både din gennemsnitlige CPA og antallet af konverteringer.
EnglishIf you prefer a denser view no matter what size your monitor, then you can set a limit on your default density.
Hvis du vil have vist en mere kompakt visning uanset din skærmstørrelse, kan du angive en grænse for din standardtæthed.
EnglishAnd if you wish you can then continue this conversation over a glass of brandy or a glass of water, whichever you prefer.
Derefter kan De, hvis De ønsker det, fortsætte denne samtale over et glas brandy eller et glas vand, efter Deres valg.
EnglishWhen you have the opportunity to sell some of your friend Monsieur Dassault ’ s Mirage jet fighters, you prefer not to think about a few boring old monks.
Hvis han kan sælge sin ven Dassaults Mirage-fly, tænker han helst ikke på et par irriterende munke.
EnglishDo you want the debate to be closed so that we can begin voting, or would you prefer the debate to continue for another 15 minutes or so?
Ønsker De, at forhandlingen afsluttes, og at vi påbegynder afstemningen, eller at vi fortsætter forhandlingen endnu 15 minutter?

Other dictionary words

English
  • if you prefer

More translations in the English-French dictionary.