"India" translation into Danish

EN

"India" in Danish

DA

EN India
volume_up
{proper noun}

1. geography

India (also: Republic of India)
volume_up
Indien {pr.n.}
The effects are being felt in Bangladesh, India, Indonesia and the island states.
I Bangladesh, Indien, Indonesien og østaterne konfronteres man med følgevirkningerne.
We should, therefore, attach particular importance to trade relations with India.
Vi bør derfor tillægge handelsforbindelserne med Indien særlig betydning.
Evidence of this has been the signature of the water sharing Treaty with India.
Et eksempel herpå er undertegnelsen af vanddelingstraktaten med Indien.

Synonyms (English) for "India":

India

Context sentences for "India" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are forgetting that India is a democracy and has been one for over 50 years.
Souladakis, at stabilitet i denne sag ikke er en reel støtte til demokratiet.
EnglishEconomic growth in India has averaged 6 % a year over the last ten years.
Indiens økonomiske vækst har i gennemsnit været 6 % om året over de sidste 10 år.
EnglishThere are other factors, however, that the Union ought to draw to India’ s attention.
Der er imidlertid andre forhold, som EU bør henlede Indiens opmærksomhed på.
EnglishIndia must do all it can in the G-20 in order to restore the Doha Development Agenda.
Allerførst bør dette ske inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen.
EnglishIndia ’ s future growth is dependent on meeting spiralling energy needs.
Indiens fremtidige vækst afhænger af, om det stadigt stigende energibehov kan dækkes.
EnglishIndia’ s National Human Rights Commission has been working meticulously.
Indiens nationale kommission for menneskerettigheder har arbejdet samvittighedsfuldt.
EnglishWe are lagging behind the United States and, in some key respects, China and India as well.
Vi skal udnytte vores markedskapacitet og magt som brugere over for leverandørerne.
EnglishThe sub-continent of India spends less than 1 % of GDP on education.
Indiens subkontinent bruger mindre end 1 % af bruttonationalproduktet på uddannelse.
EnglishIt is not simply China and India: take countries like Vietnam or Thailand today.
Min bekymring er, at hvis vi ikke gør det, vil der ske to ting.
EnglishDuring the recent EU-India Summit, the issue of trade barriers to Scotch whisky was raised.
Samtidig er der tale om en stor energi effektivitet og en ren forbrænding.
EnglishTrade with Member States of the European Union accounts for over 22 % of exports from India.
Indiens handel med EU-medlemslande udgør mere end 22 % af landets eksport.
EnglishSecularism is enshrined in the Preamble of the Constitution of India.
Sekularisering er en bestanddel af præamblen i den indiske forfatning.
EnglishIndia has been one of the world’ s fastest growing economies for over a decade.
Indgåelsen for nylig af en frihandelsaftale for Sydasien er udtrykkeligt inspireret af EU-processen.
EnglishChina and India are developing their university sector in an extraordinary way.
Jeg vil med det samme gøre én ting klart angående denne idé.
EnglishThat is why the European Union must be the first to condemn the dangerously macho behaviour of India.
Derfor skal Unionen være den første til at fordømme Indiens farlige machoopførsel.
EnglishIn a few decades India will be one of the largest economies in the world.
I Europa skal vi sørge for at etablere stærkere forbindelser med lande, der deler vores værdier.
EnglishThis would exclude India from the GSP for those products.
I denne forbindelse forekommer en sådan beslutning derfor ikke at være rimelig.
EnglishIndia's nuclear tests are the response to China which has been developing its nuclear arsenal for years.
Indernes atomprøvesprængninger er et svar til Kina, der har oprustet i mange år.
EnglishThis is something we should also bear in mind when taking action against India's nuclear weapons tests.
Det bør vi også have i tankerne, når vi handler mod Indiens atomprøvesprængninger.
EnglishWe have to encourage India's relationship with the other members of the SAARC, of its regional body.
Vi må fremme Indiens relationer til andre medlemmer af SAARC, af dets regionale organ.