"Indian Ocean" translation into Danish

EN

"Indian Ocean" in Danish

EN Indian Ocean
volume_up
{proper noun}

1. geography

Indian Ocean
Mr President, a surge of violence is destroying the tropical island in the Indian Ocean.
Hr. formand, en orkan af vold sønderriver den tropiske ø i det Indiske Ocean.
This is the case for the Caribbean and the Indian Ocean.
Dette er tilfældet i Caribien og i Det Indiske Ocean.
France, on the other hand, owns overseas departments in the Indian Ocean and the Caribbean.
Derimod har Frankrig oversøiske departementer i Det Indiske Ocean og Det Caribiske Område.
Indian Ocean
Mr President, a surge of violence is destroying the tropical island in the Indian Ocean.
Hr. formand, en orkan af vold sønderriver den tropiske ø i det Indiske Ocean.
This is the case for the Caribbean and the Indian Ocean.
Dette er tilfældet i Caribien og i Det Indiske Ocean.
France, on the other hand, owns overseas departments in the Indian Ocean and the Caribbean.
Derimod har Frankrig oversøiske departementer i Det Indiske Ocean og Det Caribiske Område.

Similar translations for "Indian Ocean" in Danish

Indian noun
Indian adjective
Danish
ocean noun

Context sentences for "Indian Ocean" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is also the cornerstone of the network of our tuna agreements in the Indian Ocean.
Mere end en tredjedel af det finansielle bidrag er blevet øremærket til støtte til Seychellernes fiskeripolitik.
EnglishIt has now been decided to establish an early-warning system in the Indian Ocean region.
Denne begivenhed alarmerede den vestlige verden, da turisternes tilstedeværelse fik den til at virke så nærværende.
EnglishFollowing the tsunami, the Commission has been keen to act quickly to provide relief for the countries affected in the Indian Ocean.
Sri Lanka vil få toldfri adgang til EU for næsten al sin eksport, herunder den afgørende tekstil- og tøjeksport.
EnglishLooking at the key EU-US issues today, it is natural to begin with our multilateral efforts in the Indian Ocean.
For det første må vi fordoble vores bestræbelser på at bringe fred til Mellemøsten, nu da der er blevet valgt en ny palæstinensisk ledelse.
EnglishExamples are the management plans for Northern bluefin tuna and swordfish in the Atlantic, and the capacity restrictions on the tuna fishing fleet in the Indian Ocean.
Import af tunfiskekonserves og halvfabrikata, f.eks. tunfiskefileter, er derimod underlagt en toldsats på 24 %.
EnglishI welcome this resolution which recalls the scale of the tragedy faced by the peoples of the Indian Ocean and our European solidarity with them.
Vi må ikke bede befolkningen i Afrika og andre fattige lande om at bære byrden ved vores velbegrundede humanitære indsats over for tsunamiens ofre.
EnglishOne example of this would be the urgent development of an early warning system, of the kind already in place in the Pacific, for tsunami disasters in the Indian Ocean.
EU ' s beføjelser skal drøftes under normale omstændigheder og i forbindelse med subsidiaritetsprincippet og ikke afgøres ved hurtige afgørelser i katastrofesituationer.
EnglishCynics point out that this has to do with the fact that the area around the Indian Ocean contained so many tourists from rich countries who were also affected when the disaster happened.
- Mine damer og herrer, i sidste uge havde jeg lejlighed til at mødes med mennesker fra lande, der er ramt af katastrofen, og i dag vil jeg give udtryk for disse menneskers bekymringer.
EnglishApart from this, the Committee on Budgets is in favour of this Protocol with the Republic of Mozambique, which provides for new fishing opportunities for the Community fleet in the Indian Ocean.
Det betyder, at vi ønsker reelle fordele for lokalsamfundene samt forsikringer om, at denne aftale ikke får en negativ indvirkning på de lokalbefolkninger, der er afhængige af fiskeriet.