"ingenuity" translation into Danish

EN

"ingenuity" in Danish

DA

EN ingenuity
volume_up
{noun}

ingenuity (also: cunning, sagacity, shrewdness)

Synonyms (English) for "ingenuity":

ingenuity

Context sentences for "ingenuity" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOdysseus overcame both monsters, but he needed ingenuity, persistence and courage.
Det var Odysseus, som vandt over de to uhyrer, og han havde brug for genialitet, stædighed og mod.
EnglishIn Europe, Leonardo da Vinci is the symbol of creativity and ingenuity.
Leonardo da Vinci er i Europa et symbol på kreativitet og genialitet.
EnglishIt is an endeavour that deserves all of our attention, our energy and our ingenuity.
Afslutningsvis vil jeg takke alle medlemmerne for deres bidrag til denne meget interessante og fokuserede forhandling.
EnglishWe are therefore punished for our ingenuity, punished for our progress and punished for our inventions and our creations.
Dels er det indlysende, at udviklingslandenes bestræbelser ikke først angår miljøet, og det gælder ikke dem alene.
EnglishThe solutions, of course, are not quite so simple and they will be greatly testing of all our ingenuity.
Den irske regering har besluttet, at den tilslutter sig en sådan henvisning, hvis der kan opnås bred enighed om en hensigtsmæssigt formulering.
EnglishWith great ingenuity on a world-wide scale, the US is still attempting to impose its law and order on third country operations.
Det forsøger endda, som det første land i verden, at indføre den amerikanske lovgivning over for virksomheder i tredjelande.
EnglishSince then, capital has dispersed and, with great ingenuity, has discovered a thousand and one ways of making its presence felt.
Den moderne kapitalisme fungerer for tiden på en sådan måde, at den tilbyder livlinjer til de slemme drenge i finansverdenen.
EnglishIt fosters a culture of ingenuity and solidarity, whilst at the same time it nurtures the soil in which all manner of shady deals find sustenance.
Den fremmer en kultur for de opfindsomme og en ny solidaritet, men den vander samtidig gunstige områder for enhver form for smugleri.
EnglishIt is also important to point out, in this regard, that some of our current problems are due to the ingenuity of the Commission in its negotiations with third countries.
Det skal desuden påpeges, at en del af vore nuværende problemer skyldes en vis naivitet fra Kommissionens side i forbindelse med forhandlingerne med tredjelande.