"ingenuous" translation into Danish

EN

"ingenuous" in Danish

See the example sentences for the use of "ingenuous" in context.

Context sentences for "ingenuous" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout becoming unduly pessimistic about the human condition, Europe must be less ingenuous in the face of the dangers that will arise in the future.
Uden at forfalde til nogen pessimisme om menneskets lod må Europa blive mindre naiv i forhold til de farer, der tegner sig i fremtiden.
EnglishThis way of thinking is all the more ingenuous because the USA is the largest exporter of agricultural products to the Developing World, and not only to the European Union.
Og så meget mere som dette land er den største eksportør af landbrugsprodukter til den tredje verden, og ikke kun EU.
EnglishAs regards the proposals on the internal market, I feel it is a little too ingenuous to claim that they are the safest way to guarantee growth and employment.
For så vidt angår forslagene om det indre marked, synes jeg alligevel, at det lidt for ubegrundet hævdes, at det ville være den bedste garanti for vækst og beskæftigelse.
EnglishThe second reason is that this wording reveals a completely ingenuous analysis, which states that a unilateral reduction of subsidies by the European Union could solve the problems.
Den anden grund er, at denne udformning viser en fuldstændig naivitet i analysen, hvor man tror, at en ensidig reduktion i støtten fra EU ' s side skulle kunne løse problemerne.
EnglishIn other words, trivial, anodyne, fragmentary proposals which, at best, are ingenuous, in that they are a long way from dealing with a problem which claims the health and lives of millions of minors.
Det vil sige uvæsentlige, harmløse, sporadiske forslag, som i bedste fald er naive, da de på ingen måde imødegår et problem, der koster millioner af unge deres helbred og liv.

Other dictionary words

English
  • ingenuous

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Danish dictionary.