"inhuman treatment" translation into Danish

EN

"inhuman treatment" in Danish

See the example sentences for the use of "inhuman treatment" in context.

Similar translations for "inhuman treatment" in Danish

inhuman adjective
human noun
Danish
human adjective
treatment noun
to treat verb

Context sentences for "inhuman treatment" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishProhibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
Forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
EnglishReports tell of degrading and inhuman treatment, even torture.
I rapporterne hører vi om ydmygende og umenneskelig behandling og endda om tortur.
EnglishNo one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.
Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
EnglishWe can no longer tolerate this inhuman behaviour, this inhuman treatment by the SLORC.
Denne umenneskelige fremgangsmåde, denne umenneskelige behandling fra SLORC ' s side må vi ikke fortsat acceptere!
EnglishAmnesty International believes these conditions of detention constitute cruel, inhuman and degrading treatment.
Amnesty International mener, at disse betingelser for fængselsopholdet er grusomme, inhumane og nedværdigende.
EnglishThis would certainly include instruments which can be used for torture and other cruel, inhuman and degrading treatment.
Dette vil helt bestemt omfatte instrumenter, der kan bruges til tortur og anden grusom, umenneskelig og nedbrydende behandling.
EnglishIt metes out inhuman treatment to people attempting to flee from Vietnam and organises brutal deportations.
Det er ikke en diplomatisk floskel, som vi bruger til at indlede behagelige forretninger med, men derimod udgør den grundlaget for alle forretninger.
EnglishIt is therefore vital for every country to show its unequivocal rejection of all cruel, inhuman and degrading treatment.
Det er således yderst vigtigt, at alle stater klart giver udtryk for, at de forkaster enhver form for grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling.
EnglishWe have regular reports of the continued use of the death penalty and inhuman and degrading treatment in prisons with reports of the use of torture.
Den kriminelle handling består i, at de nægtede at underskrive erklæringer, der beskriver Dalai Lama som en farlig separatist.
EnglishEurope should be sending a message beyond its borders that inhuman or degrading treatment of people with disabilities is utterly unacceptable.
Europa bør sende et budskab ud over dets grænser om, at umenneskelig eller nedværdigende behandling af mennesker med handicap er fuldstændigt uacceptabelt.
EnglishRatification, without further delay, of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment would certainly be a step in the right direction.
Det samme gælder naturligvis omgående løsladelse og ophør med at chikanere menneskerettighedsforkæmpere, der bor og arbejder i Syrien.
EnglishWe underline the obligations set out in the Geneva Conventions, that recourse to torture or inhuman treatment is a grave breach of those Conventions.
Vi understreger de forpligtelser, der er formuleret i Genève-konventionerne om, at anvendelse af tortur eller umenneskelig behandling er en grov overtrædelse af disse konventioner.
EnglishMadam President, I want to mention the publication of a very important report a fortnight ago from the European Committee for the prevention of torture and inhuman and degrading treatment.
Fru formand, jeg vil gerne nævne offentliggørelsen for to uger siden af en meget vigtig rapport fra den europæiske komité for forebyggelse af tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling.
EnglishCan a condemned person be given the same status as, for example, a woman fleeing her country of origin because she has fears of being subjected to sexual violence, or inhuman or degrading treatment?
Skal en person, der er dømt på denne måde, have samme vilkår som f.eks. en kvinde, der flygter fra sit land, fordi hun frygter seksuelle overgreb eller umenneskelig og nedværdigende behandling?

Other dictionary words

English
  • inhuman treatment

Moreover, bab.la provides the English-Russian dictionary for more translations.