"inimical" translation into Danish

EN

"inimical" in Danish

EN inimical
volume_up
{adjective}

Synonyms (English) for "inimical":

inimical
English

Context sentences for "inimical" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe tax laws of many Member States are inimical to enterprise and employment.
Skattelovgivningen er i mange medlemsstater virksomheds- og beskæftigelsesfjendsk.
EnglishPrivate monopolies can be just as inimical to freedom as state monopolies.
Private monopoler kan være lige så nedbrydende for frihed som statsmonopoler.
EnglishThe social dimension is not inimical to competitiveness.
Det sociale er ikke uforeneligt med konkurrencedygtighed.
EnglishIt follows that the Regulation is inimical to growth and employment and makes Europe much less attractive as a place for the chemical industry to do business.
Jeg bifalder kemikaliedirektivet, som tydeliggør industriens ansvar for de kemikalier, som importeres.
EnglishThe redistribution of production between undertakings and partners is inimical to general prosperity and causes jobs to be lost.
Omfordelingen af produktionen mellem virksomheder og partnere er til skade for den kollektive velfærd og bevirker tab af arbejdspladser.
EnglishAs it happens, I do not believe that the MAI negotiation need result in a conclusion that is inimical to the interests of developing countries.
Nu mener jeg tilfældigvis ikke, at MAI-forhandlingerne behøver at føre til et resultat, der skader udviklingslandenes interesser.
EnglishIt is because the lobbyists from the big companies obtain their cherished short-term growth solutions, which are inimical to sustainable development.
Jo, det er fordi, lobbyisterne fra de store virksomheder får deres vilje om kortsigtede vækstløsninger, som er negative for den bæredygtige udvikling.
EnglishHowever, if in practice the effect of those agreements is inimical and detrimental to their very objectives, then that is rightfully a matter of concern.
Selv om den politiske situation i Kosovo og Serbien ikke kan sammenlignes direkte, mener vi, at mindretallene i Serbien har mulighed for at deltage fuldt ud i den parlamentariske politik.
EnglishI do not therefore believe that it can be said that this approach is restrictive or inimical to research, and so I ask you to support Mr Nisticò’ s amendments, 24 and 25.
Hr. formand, jeg vil fremsætte to bemærkninger - en moralsk og en juridisk - til denne forhandling om et yderst følsomt emne, og jeg vil gøre rede for sammenhængen mellem de to spørgsmål.