"iniquity" translation into Danish

EN

"iniquity" in Danish

EN iniquity
volume_up
{only singular}

iniquity (also: burden, charge, freight, load)
iniquity
iniquity (also: injustice, wrong)
The EU is the body whose common fisheries policy has created massive iniquities.
EU er et organ, hvis fælles fiskeripolitik har skabt voldsom uretfærdighed.
This is leaving aside, obviously, the social damage caused by the injustices and inequalities - in other words, the iniquity - that such a permissive tax system allows and encourages.
Hertil kommer selvfølgelig de sociale skader, der følger af de urimeligheder og den ulighed - det vil sige uretfærdighed - som et så liberalt skattesystem tillader og befordrer.

Synonyms (English) for "iniquity":

iniquity

Context sentences for "iniquity" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut if he wash them not, nor bathe his flesh; then he shall bear his iniquity.
Men hvis han ikke tvætter sine Klæder og bader sig skal han undgælde for sin Brøde.
EnglishFor he flattereth himself in his own eyes, until his iniquity be found to be hateful.
Synden taler til den Gudløse inde i hans Hjerte; Gudsfrygt har han ikke for Øje;
EnglishIf I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom:
Har jeg skjult mine Synder som Mennesker gør så jeg dulgte min Brøde i Brystet
EnglishEven as I have seen, they that plow iniquity, and sow wickedness, reap the same.
Men det har jeg set: Hvo Uret pløjer og sår Fortræd de høster det selv.
EnglishThe foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity.
Thi du er ikke en Gud der ynder Ugudelighed den onde kan ikke gæste dig
EnglishTake heed, regard not iniquity: for this hast thou chosen rather than affliction.
var dig og vend dig ikke til Uret så du foretrækker ondt for at lide.
EnglishThen shall the man be guiltless from iniquity, and this woman shall bear her iniquity.
Manden skal være sagesløs men sådan en Hustru skal undgælde for sin Brøde.
EnglishAnd because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
Og fordi Lovløsheden bliver mangfoldig vil Kærligheden blive kold hos de fleste.
EnglishFor I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity.
Thi jeg ser at du er stedt i Bitterheds Galde og Uretfærdigheds Lænke.
EnglishWoe unto them that draw iniquity with cords of vanity, and sin as it were with a cart rope:
Ve dem der trækker Straffen hid med Brødens Skagler og Syndebod hid som med Vognreb
EnglishThe words of his mouth are iniquity and deceit: he hath left off to be wise, and to do good.
thi den smigrer ham frækt og siger at ingen skal finde hans Brøde og hade ham.
EnglishMy transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity.
forseglet ligger min Brøde i Posen og over min Skyld har du lukket til.
EnglishHe that soweth iniquity shall reap vanity: and the rod of his anger shall fail.
Hvo Uret sår vil høste Fortræd hans Vredes Ris skal slå ham selv.
EnglishThe heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up against him.
Himlen bringer hans Brøde for Lyset og Jorden rejser sig mod ham.
EnglishBy mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
Ved Mildhed og Troskab sones Brøde ved HERRENs Frygt undviger man ondt.
EnglishDeliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
Fri mig fra mine Fjender min Gud bjærg mig fra dem der rejser sig mod mig;
EnglishO LORD my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands;
at han ej som en Løve skal rive mig sønder bortrive uden at nogen befrier.
EnglishShall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law?
står du i Pagt med Fordærvelsens Domstol der skaber Uret i Lovens Navn?
EnglishHow much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water?!
hvad da den stygge den onde Manden der drikker Uret som Vand!
EnglishThat which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more!
jeg ser det lær du mig; har jeg gjort Uret jeg gør det ej mer!