"initial" translation into Danish

EN

"initial" in Danish

EN initial
volume_up
{noun}

initial

Context sentences for "initial" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Kyoto Protocol is only an initial step and must be followed by many others.
Kyoto-protokollen er kun et første skridt, og der skal følge mange flere skridt.
EnglishWe are setting up a European Refugee Fund for an initial period of five years.
Vi indfører en europæisk flygtningefond for en periode på fem år i første omgang.
EnglishThere is broad agreement between the institutions on the initial scope of the centre.
Der er bred enighed mellem institutionerne om centrets indledende arbejdsområde.
EnglishI thank the Commissioner for his initial response and look forward to his second.
Jeg takker kommissæren for hans første reaktion og ser frem til hans anden reaktion.
EnglishHere the underspend was essentially due to initial overestimation of expenditure.
I den sammenhæng skyldes den manglende anvendelse for højt ansatte udgifter.
EnglishIt should be noted that the Commission's initial proposal was presented in July 1997.
Vi må huske på, at Kommissionens oprindelige forslag blev fremlagt i juli 1997.
EnglishNevertheless, an initial set of measures have been adopted at administrative level.
Jeg mener for øvrigt, at man har taget et første skridt på det administrative plan.
EnglishBut I can give you here and now my initial impression of what has happened.
Men jeg kan allerede nu komme med mit foreløbige indtryk af det, der er sket her.
EnglishThe directive also takes into account the initial situation on energy efficiency.
Direktivet tager også højde for udgangssituationen med hensyn til energieffektivitet.
EnglishOur initial aim for Cologne is to be asked to draw up a charter of this kind.
I Köln tilstræber vi i første omgang at få det hverv at udarbejde et sådant charter.
EnglishI actually have nothing to add beyond what I stated in my initial answer.
Jeg har egentlig ikke noget at tilføje til det, jeg sagde i mit indledende svar.
EnglishAs we learn about this flu, we move from a feeling of initial helplessness.
Når vi hører om denne influenza, er vores udgangspunkt en følelse af hjælpeløshed.
EnglishI welcome the initial studies of these matters conducted by the Commission.
Jeg hilser de undersøgelser, som Kommissionen har gennemført herom, velkommen.
EnglishI look forward to initial talks taking place at the beginning of September.
Det glæder mig, at der kan finde en første samtale sted i begyndelsen af september.
EnglishBefore examining the merits of the proposal, I would like to make two initial comments.
Inden vi behandler meritterne, vil jeg gerne fremføre to indledende bemærkninger.
EnglishThis initial information which we have been given is without doubt most comprehensive.
Denne første information drejer sig helt sikkert om et meget omfangsrigt værk.
EnglishThere is one thing we must not forget, namely that Serbia was the initial aggressor.
Der er ganske enkelt én ting, vi ikke må glemme: Angrebet udgik fra Serbien!
EnglishOf course, there has been a compromise in relation to the initial proposal.
Der er naturligvis også indgået et kompromis i forhold til det oprindelige forslag.
EnglishAn initial analysis has been produced and will form the basis for future work.
En første analyse er nu færdig og udgør grundlaget for det videre arbejde.
EnglishThe scheme should also include an expansion bonus, even now in its initial stages.
En form for ekspansionshonorar skal være indeholdt i dette system, helt fra startfasen.