"initial assessment" translation into Danish

EN

"initial assessment" in Danish

See the example sentences for the use of "initial assessment" in context.

Similar translations for "initial assessment" in Danish

initial noun
initial adjective
assessment noun
to assess verb
assess verb
Danish

Context sentences for "initial assessment" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, just a year and a half on from the start of the war, Parliament's initial assessment has been proved right.
Hr. formand, halvandet år efter krigens begyndelse er det blevet bekræftet, hvad Parlamentet har sagt fra starten.
EnglishSo please allow me a little time, until autumn, before making an initial assessment of the progress made in the projects.
Jeg må derfor anmode Europa-Parlamentet om at have tålmodighed lidt endnu, idet vi i løbet af efteråret foretager den første vurdering af projekternes forløb.
EnglishIt is inconceivable to me that the European Parliament would not be able to make an initial political assessment of the outcome of Buenos Aires last week.
Jeg finder det utroligt, hvis Europa-Parlamentet ikke er i stand til at komme med en foreløbig politisk reaktion om resultaterne fra Buenos Aires i denne uge.
EnglishWe would, in this framework, also like to receive the initial assessment of the anti-corruption programme which the Slovakian Government adopted a while ago.
Inden for disse rammer vil vi endvidere gerne have en første evaluering af antikorruptionsprogrammet, som den slovakiske regering vedtog for et stykke tid siden.
EnglishOn the subject of own resources and budgetary imbalances, the ministers made an initial assessment of the elements which might form part of a comprehensive agreement.
I spørgsmålet om de egne indtægter og de budgetmæssige ubalancer har ministrene foretaget en første vurdering af mulige bestanddele i en omfattende enighed.
EnglishMr President, we are beginning today's sitting with an initial assessment of the Commission's work programme for 1997, which is accompanied by a review of 1996.
Hr. formand, vi begynder i dag med en indledende diskussion analysen af det arbejdsprogram, som Kommissionen har foreslået for 1997 ledsaget af en status for 1996.
EnglishOn 8 December 1998 the Commission published an initial assessment, revealing that banks throughout the euro zone were intending to abide by the recommendation.
Den 8. december 1998 offentliggjorde Kommissionen en indledende vurdering, og det fremgik af denne, at bankerne i hele eurozonen havde til hensigt at følge henstillingen.
EnglishThe Committee on Development also hopes that there will soon be an initial assessment of the impact of the new 'binding origin information ' procedure.
Udvalget om Udvikling og Samarbejde håber ligeledes, at man snart vil kunne foreslå den første evaluering af virkningerne af den såkaldte procedure med» bindende oprindelsesoplysninger«.
EnglishThe Commission has also asked the French authorities to provide an initial assessment of the decree on providers of services, and this should arrive during the next few weeks.
Kommissionen har ligeledes opfordret de franske myndigheder til at give en første vurdering af bestemmelserne i dekretet om tjenesteyderne, der skulle fremkomme i løbet af de nærmeste uger.

Other dictionary words

English
  • initial assessment

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-German dictionary.