"Initial reactions" translation into Danish

EN

"Initial reactions" in Danish

See the example sentences for the use of "Initial reactions" in context.

Similar translations for "Initial reactions" in Danish

initial noun
initial adjective
reaction noun
Danish

Context sentences for "Initial reactions" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInitial reactions from all the political groups were extremely favourable.
De første reaktioner fra alle de politiske grupper har været yderst positive.
EnglishWhen we presented our first proposals, we received initial reactions from Parliament's relevant committees.
Da vi præsenterede vores første forslag, fik vi de første reaktioner fra Parlamentets ansvarlige udvalg.
EnglishSo I find it unfortunate that the Commission's initial reactions last week were very much ones of defence and denial.
Jeg beklager i den forbindelse, at de første reaktioner, som Kommissionen i den forløbne uge fremkom med, var meget defensive og meget afvisende.
EnglishInitial reactions have been strongly supportive and the aim is for the code to be adopted by a Council declaration during this Presidency.
De første reaktioner har været meget støttende, og det er målet, at kodeksen skal vedtages ved en rådserklæring under dette formandskab.
EnglishThe initial reactions of the Member States have been positive, and I especially count on your support, so that we can come to a timely decision on the framework programme.
De første reaktioner fra medlemsstaterne har været positive og jeg regner især med Deres støtte, således at vi i tide kan nå frem til en afgørelse om rammeprogrammet.
EnglishWe met, either jointly with Mr Lux and Lord Whitty or separately, with representatives, with ministers from China, Brazil, Spain, South Africa, Australia and Russia and got their initial reactions.
Det vil udsende hensigtsmæssige budskaber ved at fremlægge vores meninger og bestræbe os på at høre andres meninger om de aktuelle spørgsmål, der præsenteres i Kommissionens meddelelse.

Other dictionary words

English
  • Initial reactions

Translations into more languages in the bab.la English-Polish dictionary.