"initial step" translation into Danish

EN

"initial step" in Danish

See the example sentences for the use of "initial step" in context.

Similar translations for "initial step" in Danish

initial noun
initial adjective
step noun
to step verb
Danish

Context sentences for "initial step" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Kyoto Protocol is only an initial step and must be followed by many others.
Kyoto-protokollen er kun et første skridt, og der skal følge mange flere skridt.
EnglishHowever, the conference was only one initial step in a long process.
Konferencen er dog som sagt kun ét punkt, et første skridt i en lang proces.
EnglishI am convinced that where we are now is an initial phase, that this is an initial step.
Jeg er overbevist om, at vi nu befinder os i en indledende fase, og at dette er første skridt.
EnglishIn that respect, the Kreissl-Dörfler report is a good initial step.
Og i den henseende betegner Kreissl-Dörfler-betænkningen et skridt i den rigtige retning.
EnglishThe current action plan is an initial step in the right direction.
Den nuværende handlingsplan er et første skridt i den rigtige retning.
EnglishThe directive we are now producing is an initial step towards European safety policy.
Det direktiv, som vi nu er ved at udarbejde, er et første skridt mod en europæisk sikkerhedspolitik.
EnglishThe European Union has taken an initial step with the exemplary 'Everything but arms ' initiative.
EU har foretaget den første åbning med et prisværdigt initiativ: " Alt undtagen våben ".
EnglishThe present report should be seen as an initial step towards elucidating the consequences of EMU.
Denne betænkning skal ses som en første foranstaltning til belysning af konsekvenserne ved ØMU.
EnglishThis is, I feel, an initial step in the right direction.
Det er efter min mening et skridt i den rigtige retning.
EnglishWe cannot pretend that this Charter is an initial step towards a Union based on increasing solidarity.
Vi må ikke bilde os selv ind, at chartret et det første skridt i retning af en stadig mere solidarisk Union.
EnglishPerhaps I should put it more politely and describe it as a beginning, an initial step in the right direction.
Men jeg vil hellere udtrykke det blødt og kalde det en begyndelse, et første skridt i den rigtige retning.
EnglishAs regards excessive effort: some form of vessel register is being created in each area as an initial step to limiting capacity.
Med hensyn til bekæmpelse af overfiskeriet har man udarbejdet en form for flådefortegnelse.
EnglishBy means of this initial step, the Commission wants to do justice to the argument and the dictates of urgency.
Med dette første skridt vil Kommissionen tilgodese det argument og det krav, der udspringer af den presserende situation.
EnglishAlthough the Swedish presidency took an initial step by visiting the countries concerned, what has actually been achieved?
Selv om det svenske formandskab havde taget et første skridt og var taget derover, hvad ville resultatet så være i dag?
EnglishThis would be an initial step towards a European public service which meets the needs of users and employees today.
Det vil være et første skridt i retning af en europæisk offentlig tjeneste, som opfylder brugernes og arbejdstagernes behov i dag.
EnglishLabelling is only an initial step.
EnglishI ask the Commissioner today, who has been doing an extremely good job, to consider increasing the level of sampling as an initial step.
Jeg beder i dag kommissæren, som har gjort en fantastisk indsats, om til en begyndelse at overveje at øge testniveauet.
EnglishOf course, it is only an initial step, which has, of course, to be followed by what has already been laid down in the 1965 Protocol.
Det er naturligvis kun første skridt, for de ting, som hidtil har været reguleret i protokollen af 1965, skal naturligvis også med.
EnglishI call on Parliament to support our amendments to reduce the initial step height to 24 cm or to ensure a boarding aid.
Jeg opfordrer Parlamentet til at støtte vores ændringsforslag om at mindske højden på det første trin til 24 cm eller sikre et indstigningshjælpemiddel.
EnglishIn reality, I see this motion for a resolution as being quite an effective, substantial initial step in that it is practical.
Jeg tror faktisk, at dette forslag til beslutning kan være det første skridt, som er ret operativt og betydningsfuldt, eftersom det tager sigte på noget konkret.

Other dictionary words

English
  • initial step

In the English-Hindi dictionary you will find more translations.