"initial thoughts" translation into Danish

EN

"initial thoughts" in Danish

See the example sentences for the use of "initial thoughts" in context.

Similar translations for "initial thoughts" in Danish

initial noun
initial adjective
thought noun

Context sentences for "initial thoughts" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have submitted a more detailed question on this matter but would be interested in hearing the Commissioner's initial thoughts on the issue.
Jeg har stillet et mere detaljeret spørgsmål om dette, men vil gerne høre kommissærens umiddelbare tanker om denne sag.
EnglishI understand that perhaps he is unable to announce specific measures today, but I would appreciate his initial thoughts on the matter.
Jeg forstår godt, at han måske ikke i dag kan bekendtgøre specifikke foranstaltninger, men jeg ville gerne høre hans første tanker.
EnglishInitial thoughts will be developed in preparation for a summit of heads of State and Governments due in the first half of 1998.
Europa-Parlamentets rolle som lovgiver, som det fremover deler ligeligt med Rådet, er blevet betydeligt styrket ved forenklingen og udvidelsen af proceduren med fælles beslutningstagning.
EnglishThese are a few initial thoughts on how we might succeed in devising a rapid legislative process which is controllable and efficient within the current Treaty regulations.
Det er nogle første idéer til, hvordan vi kunne få en hurtig lovgivningsprocedure, som er kontrollabel og effektiv inden for traktatens nuværende bestemmelser.

Other dictionary words

English
  • initial thoughts

Translations into more languages in the bab.la English-French dictionary.