"initially" translation into Danish


Did you mean: initial
EN

"initially" in Danish

EN initially
volume_up
{adverb}

initially
My group was initially unhappy with the procedure that has been followed in this matter.
Min gruppe var i begyndelsen ikke glad for den procedure, som blev fulgt i denne sag.
I even say this myself as someone who was initially in favour of a tighter timetable.
Og det siger jeg, der i begyndelsen talte for en mere stram tidsplan.
Initially, we also thought that microchip numbers could be changed.
I begyndelsen troede vi også, at mikrochipnumre kunne ændres.

Synonyms (English) for "initially":

initially
English

Context sentences for "initially" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe was left with serious injuries and initially offered GBP 15 compensation.
Hun fik alvorlige skader og blev i første omgang tilbudt 15 pund i kompensation.
EnglishFor that reason, the new procedure should initially be limited to herbal medicines.
Den nye procedure bør derfor også begrænses til kun at omfatte plantelægemidler.
EnglishI was very surprised by this, because initially there had been disagreement on it.
Dette undrede mig meget, da der i startfasen var meget store meningsforskelle.
EnglishIn the 1996 budget, when it was initially framed, we set out three priorities.
Da vi oprindelig fastlagde rammerne for 1996-budgettet, vedtog vi tre prioriteter.
EnglishInitially the emphasis in the financial frameworks was on improved competitiveness.
Oprindelig lagde man inden for de finansielle rammer vægt på bedre konkurrenceevne.
EnglishThis balance, ladies and gentlemen, must be sought initially on a case-by-case basis.
Mine damer og herrer, denne balance skal først og fremmest opnås fra sag til sag.
EnglishThis right should initially be guaranteed by the country the individual is returned to.
I første række bør denne ret sikres af det land, hvortil den pågældende udvises.
EnglishInformation and participation are some of the subjects which will be tackled initially.
Information og deltagelse er nogle af de emner, der vil blive behandlet først.
EnglishI regret the fact that we are not focusing our attention initially on third countries.
Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke i første fase begrænser os til tredjelande.
EnglishMadam President, initially, immigration in our countries was mainly labour immigration.
Fru formand, hovedsageligt var indvandringen til vores lande arbejdsbetinget.
EnglishThe idea has been aired before but it was initially regarded as Utopian.
Tanken har været fremsat tidligere, men blev oprindeligt anset for at være utopisk.
EnglishInitially, however, it did not adopt a particularly interventionist line.
Den lagde sig imidlertid ikke fast på en særligt interventionistisk linje fra starten.
EnglishOf course, the Commission's proposal initially provoked several questions.
Kommissionens forslag rejste naturligvis nogle spørgsmål fra begyndelsen.
EnglishInitially, set-aside fulfilled its purpose as a measure for managing the market.
I første omgang har jordudtagningen opfyldt sit formål som markedsregulerende foranstaltning.
EnglishHe made a great breakthrough, initially, here in the European Parliament.
Til at begynde med havde han et stort gennembrud her i Europa-Parlamentet.
EnglishThe implementation of this series of agreements was initially scheduled for 1 January 2005.
Under høringen nævnte De Tobin-skatten og indikerede, at De var interesseret i den.
EnglishThe five permanent members initially agreed about this message as such.
Dette budskab var de fem permanente medlemmer i første omgang som sådan også enige om.
EnglishWe propose initially to place 5 % of the Social fund into reserves.
Her foreslår vi, at 5 % af socialfondsmidlerne i første omgang opføres i reserven.
EnglishInitially the emphasis was on the abolition of frontiers and internal controls.
For det første har hovedvægten været lagt på bortfaldet af grænserne og af den interne kontrol.
EnglishLet the sector itself decide initially how it will resolve the problem.
Lad sektoren i første omgang selv bestemme, hvordan problemet skal løses.