"injection" translation into Danish

EN

"injection" in Danish

EN injection
volume_up
{noun}

injection

Synonyms (English) for "injection":

injection

Context sentences for "injection" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlso check for any XSS (cross-site scripting) and SQL injection vulnerabilities.
Kontroller også, om der er XSS (cross-site scripting) og SQL injection-sårbarheder.
EnglishAll such projects require the injection of a vast amount of political capital.
Stærke valutaer kræver troværdigt lederskab, hvilket mangler i dette tilfælde.
EnglishFor example, the injection technique ought to resolve this type of problem.
F.eks. burde den såkaldte indsprøjtningsteknik kunne løse et sådant problem.
EnglishThat would be the most massive injection for growth that one can imagine in this area.
Det ville være den største vækst, der overhovedet kan ske på dette område.
EnglishThe latter alone would represent an annual economic injection of ECU 30 billion.
Allerede det sidste skridt ville indebære en årlig økonomisk indsprøjtning på 30 milliarder ECU.
EnglishThis leads to sound, efficient yards being punished, whilst inefficient ones are given an injection of money.
Konsekvensen er, at gode og effektive værfter straffes, mens dårlige værfter får en pose penge.
EnglishThese new engines, like direct injection engines, for example, will inevitably need these sulphur-free fuels.
Disse nye motorer, f.eks. motorer med direkte benzinindsprøjtning, vil være beregnet til brændstof uden svovl.
EnglishThis assistance must not just involve the injection of another several thousand million ecus into the system.
Det er ikke nok, at denne bistand blot består i, at man endnu en gang pumper nogle milliarder ecu ind i kredsløbet.
EnglishIt needs a new European injection of energy.
Den har brug for et nyt tilskud af europæisk energi.
EnglishThe Commission is proposing a further injection of EUR 200 million between now and the end of next year, over and above our humanitarian aid.
Her i Parlamentet er der forskellige holdninger til, hvor stor støtten til Irak skal være.
EnglishMany of these crisis-torn countries are caught in a liquidity trap from which only an injection of funds can extricate them.
Mange af disse lande sidder fast i en likviditetsfælde og kan kun befris ved hjælp af en økonomisk indsprøjtning.
EnglishIf this does not succeed, we will have a discussion on either painful reprioritisations or the injection of completely new funds.
Lykkes det ikke, får vi enten en diskussion om smertelige omprioriteringer eller tilførsel af helt nye midler.
EnglishRight now we are getting involved in this vicious circle of Euro-pessimism and what we need is a heavy-duty injection of Euro-optimism.
Lige nu er vi på vej ind i en ond cirkel med euro-pessimisme, og det, vi har brug for, er en solid dosis euro-optimisme.
Englishcustom plastic injection moulding
EnglishThe requirements of this type will be a hurdle for new enterprising entrants into an industry which requires a regular injection of new blood.
Kravene til denne type bliver en hindring for nye foretagsomme konkurrenter i en sektor, som regelmæssigt kræver nyt blod.
EnglishWe need direct injection diesel engines and direct injection petrol engines that have a wide range of lean burn.
Vi har brug for dieselmotorer med direkte indsprøjtning og benzinmotorer med direkte indsprøjtning, som har et stort område, hvor de kører med en mager blanding.
EnglishWe should ask ourselves would we want to be receiving an injection from a doctor at the end of an 18-hour working day, which is not unusual.
Vi bør spørge os selv, om vi har lyst til at få en indsprøjtning af en læge efter en 18 timers arbejdsdag, hvilket ikke er usædvanligt.
EnglishA financial injection may bring accession nearer and, as I have endeavoured to explain, accession will increase stability in the region.
Den finansielle indsprøjtning kan bringe tiltrædelsen tættere på, hvilket vil forøge stabiliteten i regionen, hvilket jeg har forsøgt at forklare.
EnglishTo reduce the size of the pigmeat mountains we need a proper injection of aid for exports, so that surpluses can be shifted onto the global market.
Elimineringen af bjergene af svinekød kræver øget eksportstøtte, således at man bliver i stand til at sende overskuddet ud på de globale markeder.
EnglishIn addition to effective regulation, we need an enormous injection of investment into education and training, the European information industry, and employment.
Ud over en tilstrækkelig lovgivning er der behov for kraftige investeringer i uddannelse, europæisk indholdsindustri og beskæftigelse.