"injunction" translation into Danish

EN

"injunction" in Danish

EN injunction
volume_up
{noun}

1. general

injunction (also: ban)
It gives consumers the possibility of obtaining an injunction for an infringement of certain Community directives.
Det giver forbrugere mulighed for få nedlagt forbud mod overtrædelse af visse fællesskabsdirektiver.
Subject: Supreme Court injunction on financing any new projects because of the EU's legal basis for granting aid
Om: EF-Domstolens afgørelse om forbud mod finansiering af nye projekter på grund af retsgrundlaget for ydelse af tilskud
Fléchard took the Irish government to court and won an injunction preventing the Irish government from taking the EUR 17 million.
Fléchard anlagde sag og vandt, idet der blev udstedt forbud mod, at den irske regering fik de 17 millioner euro.

2. law

injunction
To justify himself, he said that he had no right of injunction in relation to Member States.
For at retfærdiggøre sig selv sagde han, at han ikke havde ret til give medlemsstaterne påbud.
It is precisely this method which offers flexibility and emphasises prevention rather than injunctions.
Lige præcist den metode giver fleksibilitet og lægger vægt på forebyggelse frem for påbud.
I would like to see, if possible, an injunction taken out against France before the legal process has run its course.
Om muligt ser jeg gerne et påbud over for Frankrig, inden den juridiske proces er afsluttet.
injunction

Context sentences for "injunction" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission, however, wanted to give France one last opportunity before proceeding with that injunction.
Kommissionen ønskede imidlertid at give Frankrig en sidste mulighed, før man gik videre med påbuddet.
EnglishThe fact that it is not necessary to implement the suspending injunction does not, of course, at this stage mean that the Commission has approved the aids.
Selv om det ikke er nødvendigt at iværksætte påbuddet om midlertidig ophævelse, betyder det selvfølgelig ikke på dette stadie, at Kommissionen har godkendt støtten.
EnglishAn injunction will have to be able to be executed without delay, whether it has been issued by a Spanish judge or a French judge, against an individual who is sought in one or other of the countries.
Et retskrav skal udføres uden forsinkelse, om det så kommer fra en spansk eller en fransk dommer, og om vedkommende er eftersøgt i det ene eller det andet land.
EnglishTo call on Member States, in the first paragraph to ratify the treaty is more of an injunction than a balanced reflection on a treaty which in truth merited such reflection.
Hvis man fra første punkt forpligter medlemsstaterne til at ratificere traktaten, bliver det mere til en befaling end en afbalanceret overvejelse, hvilket traktaten helt sikkert fortjente.