"injury" translation into Danish

EN

"injury" in Danish

EN injury
volume_up
{noun}

1. general

injury (also: damage, harm, havoc)
A constituent's son went to Greece and suffered an injury there.
Den pågældendes søn var på en rejse til Grækenland så uheldig at komme til skade.
This is not only injuring people but also adding insult to injury.
Det er ikke blot sårende, men også at føje spot til skade.
But to be swindled for the pleasure of doing it is really adding insult to injury.
Men at blive narret for fornøjelsens skyld er virkelig at føje spot til skade.
injury (also: wound)
This modern apocalypse is America's injury, but the wounds are universally shared among the community of democratic nations.
Denne moderne apokalypse er en skade, som er påført USA, men sårene deles universelt af hele samfundet af demokratiske nationer.
injury

2. law

injury
300 000 of those result in absences from the workplace of more than three days and 40 000 result in serious injury.
300.000 af disse fald medfører sygemeldinger på mere end tre dage og 40.000 alvorlig personskade.

Synonyms (English) for "injury":

injury

Context sentences for "injury" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo add insult to injury, the Council is not even represented here this evening.
For at sætte trumf på denne holdning er Rådet i aften ikke engang til stede.
EnglishThe way the rich countries ignored this meeting added insult to injury.
Hertil kommer den hånlige måde, som de rige lande negligerede dette møde på.
EnglishIn the case of injury, the sponsors and the ethics committee should be informed immediately.
Sponsoren og den etiske komité skal straks underrettes om eventuelle skader.
EnglishThere is a quite clear connection between strong vibrations and injury.
Der er en ganske tydelig sammenhæng mellem stærke vibrationer og skader.
EnglishIt helps to spread the risks of injury widely and ensure compensation.
Det bidrager til at sprede skadesrisiciene bredt og sikre erstatning.
EnglishIn the end I hope no injury was done to any particular interests.
I sidste instans håber jeg ikke, at nogen særinteresser har lidt overlast.
EnglishOur sympathy and condolences go out to all those who suffered bereavement and horrendous injury in Bali.
Vi føler med alle dem, der har lidt tab og forfærdelige kvæstelser på Bali.
EnglishI wish to give the Commission's response, starting with the programme on injury prevention.
Jeg vil gerne fremlægge Kommissionens svar og starte med programmet om forebyggelse af personskader.
EnglishMr President, a while ago, I received a serious meniscus injury.
Hr. formand, for nogen tid siden fik jeg en alvorlig meniskskade.
EnglishThe criterion of haulage operator integrity serves to protect the public from injury and danger.
Kriteriet om transportvirksomhedens pålidelighed skal beskytte offentligheden mod skader og risici.
EnglishAnother assassination in Catalonia, an assassination in Mozambique, damage and injury to the democratic process.
Endnu en henrettelse i Catalonien, en henrettelse i Mozambique og skader på demokratiseringsprocessen.
EnglishWhat about the victims of medical negligence, industrial injury or any other type of claim against insurers?
Hvad med ofrene for lægefejl, arbejdsskader eller andre former for erstatningskrav mod forsikringsselskaber?
EnglishMr President-in-Office, Commissioner, we shall be on the alert to make sure that insult is not added to injury!
Hr. minister, hr. kommissær, lad og tage vare på, at skaderne ikke forværres gennem en sådan fejltagelse!
EnglishInjury prevention - rare diseases - pollution-related diseases - health protection - Alzheimer's
Forebyggelse af personskader - Sjældne sygdomme - Forureningsrelaterede sygdomme - Sundhedsbeskyttelse - Alzheimers sygdom
EnglishIt should be described as making a valuable contribution to preventing injury and deaths within the European Union.
Det skal beskrives som et direktiv, der udgør et værdifuldt bidrag til at forhindre ulykker og død i EU.
EnglishTherefore, media concentration jeopardises freedom of conscience and is a grave injury to human dignity.
Mediekoncentrationen er derfor en trussel mod samvittighedsfriheden og en alvorlig krænkelse af den menneskelige værdighed.
EnglishThe results can now be seen in a contaminated external environment and workers who have suffered injury to their nervous systems.
Resultatet viser sig nu med forgiftet ydre miljø og arbejdere, der har fået skader på nervesystemet.
EnglishTheir continuing captivity is causing serious injury to the European Union itself and its contribution to the reconstruction of Iraq.
Vi må alle styrke vores samarbejde og med samlet røst kræve øjeblikkelig frigivelse af gidslerne.
EnglishSince you ask, we are second best in terms of days lost through injury and, I believe, third best in terms of deaths at work.
Det giver ingen mening i forhold til EU ' s ry for at anvende retfærdige og fornuftige love i hele Europa.
EnglishYou are denying the reality of the situation if you say that force-feeding does not cause unnecessary suffering or injury.
Det, vi vurderer her, er spørgsmålet om dyrevelfærd og behandlingen af dyr og fugle under disse omstændigheder.