"Instant Preview" translation into Danish

EN

"Instant Preview" in Danish

See the example sentences for the use of "Instant Preview" in context.

Similar translations for "Instant Preview" in Danish

instant noun
preview noun
to preview verb

Context sentences for "Instant Preview" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInstant Preview is available for most types of pages in Web search results.
Hvis du gør det, vil hverken tekstuddraget eller eksempelvisningen blive vist.
EnglishIn addition, embedded video or other rich media may not be visible in Instant Preview.
Derudover vil indlejrede videoer eller anden rich media muligvis ikke være synlige i Direkte visning.
EnglishIn general, Google updates the Instant Preview snapshot as part of our web crawling process.
Google opdaterer generelt øjebliksbilleder til Direkte visning som en del af vores webgennemgangsproces.
EnglishTo see an Instant Preview, hover your cursor over a result.
Få vist en Direkte visning ved at holde musen over et resultat.
EnglishYou can, however, specify that Google should not display Instant Preview for your page, in which case neither the text snippet nor the preview will appear.
Du kan dog angive, at Google ikke skal vise Direkte visning for dit websted.
EnglishTo prevent Google from displaying snippets and Instant Preview for your page, place this tag in the section of your page:
Hvis du vil forhindre, at Google viser uddrag og Direkte visning fra din side, skal du placere dette tag i -sektionen på din side:
EnglishThe "related:" operator returns the same results as clicking the Similar link within a search result's Instant Preview.
Operatoren "related:" returnerer de samme resultater, som hvis du klikker på linket Lignende i den Direkte visning af et søgeresultat.
EnglishIf you've recently updated your page and the changes aren't reflected in Instant Preview, wait a day or so and then check again.
Hvis du for nylig har opdateret din side, og du ikke kan se ændringerne i Direkte visning, kan du vente et døgn og kontrollere igen.
EnglishInstant Preview are extremely useful to users and can help them decide whether or not to click on your site in the search results.
Direkte visning er meget nyttig for brugerne, da den kan hjælpe dem med at beslutte, om de skal klikke på lige netop dit websted i søgeresultaterne.
EnglishIf Instant Preview isn't available for your site, it's probably for one of the following reasons:
Direkte visning er tilgængelig for de fleste typer sider i resultater i Websøgning Hvis Direkte visning ikke er tilgængelig for dit websted, skyldes det sandsynligvis et af følgende:
EnglishSnippets and Instant Preview are extremely useful to users and can help them decide whether or not to click on your site in the search results.
Uddrag og Direkte visning er meget nyttige for brugerne, da de kan hjælpe dem med at beslutte, om de skal klikke på lige netop dit websted i søgeresultaterne.

Other dictionary words

English
  • Instant Preview

Search for more words in the English-Swedish dictionary.