"Insurance Card" translation into Danish

EN

"Insurance Card" in Danish

See the example sentences for the use of "Insurance Card" in context.

Similar translations for "Insurance Card" in Danish

insurance noun
card noun
Danish
to card verb

Context sentences for "Insurance Card" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis solution is now within reach with the introduction of a European Health Insurance Card.
Foruden klare fordele ser jeg imidlertid også et par ulemper ved indførelsen af et sådant kort.
EnglishIs there any insurance in case my card is lost or stolen?
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
EnglishMadam President, I too welcome the decision to introduce a European health insurance form card and congratulate the rapporteur for her clarity and perseverance.
Dette er virkelig et gennembrud for vores borgere og et konkret eksempel for dem på, hvordan de direkte kan drage fordel af EU.
EnglishThirdly, the Commission will be tabling its proposal on the European health insurance card at the beginning of 2003, which Parliament already knows about.
For det tredje vil Kommissionen fremsætte sit forslag om et europæisk sygesikringskort i starten af 2003, hvilket Parlamentet allerede ved.
EnglishThe entry into force of the European Health Insurance Card will be a great step towards achieving this fundamental objective.
Allerede i konklusionerne fra topmødet i Barcelona, i marts 2002, blev det aftalt at indføre et europæisk sygesikringskort, der kunne medvirke til at fjerne hindringer for geografisk mobilitet.
EnglishFinally, I wish to say how very important it is to state that what we are preparing in this case is an insurance card and not a card providing health information in the general sense of the term.
De eneste informationer, der skal være på kortet, er informationer om navn og forsikringsforhold, men altså ikke helbredsoplysninger.
EnglishThe tighter rules for the Health Insurance Card will be laid down by an administrative committee in which the individual Member States will be represented.
Hvordan de kommer til at se ud, og hvilken liste af sygdomme der rent konkret vil være tilladelse til at få behandling for, bliver fastlagt af repræsentanter fra medlemsstaterne.
EnglishThe positive aspects: the Galileo project, the health insurance card, and some other things, pale into insignificance against these reasons that I have tried to outline, at least for us.
De positive aspekter - Galileo-projektet, sygesikringskortet og noget mere - blegner i forhold til de, i hvert fald for os, negative ting, som jeg har forsøgt at skitsere.

Other dictionary words

English
  • Insurance Card

In the English-Russian dictionary you will find more translations.