"Integra" translation into Danish

EN

"Integra" in Danish

See the example sentences for the use of "Integra" in context.

Context sentences for "Integra" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe can also draw on the experience gained from NOW, Horizon, Integra and other such programmes.
Vi kan også trække på de erfaringer, der er indhentet gennem NOW, Horizon, Integra og andre lignende programmer.
EnglishAfter two project selection phases, one in 1995 and the other in 1997, 1 600 Integra projects have been selected.
Efter to projektudvælgelsesfaser, den ene i 1995 og den anden i 1997, er der blevet udvalgt 1600 Integra-projekter.
EnglishWe are all agreed that the URBAN, INTEGRA and Interreg initiatives have been successful and that their objectives should be maintained in the future.
Vi er alle enige i successen med initiativerne Urban, INTEGRA og INTERREG, hvis målsætninger bør videreføres.
EnglishThe aim of Integra is to promote measures to improve access to the labour market and employability for those who find themselves excluded from it.
Formålet med Integra er at fremme foranstaltninger til at forbedre adgangen til arbejdsmarkedet og beskæftigelsesegnetheden for dem, der befinder sig udstødt herfra.
EnglishThe European Union's single main tool for fighting against exclusion from the labour market is the Integra Community employment initiative within the Structural Funds.
Den Europæiske Unions eneste væsentlige værktøj til bekæmpelse af udstødelse fra arbejdsmarkedet er Integrafællesskabsbeskæftigelsesinitiativet inden for strukturfondene.

Other dictionary words

English
  • Integra

More translations in the English-Swahili dictionary.