"Intergroup" translation into Danish

EN

"Intergroup" in Danish

See the example sentences for the use of "Intergroup" in context.

Context sentences for "Intergroup" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSince 1999, I have been chairman of the European Parliament ’ s Tibet Intergroup.
Jeg har siden 1999 været formand for Europa-Parlamentets Tibet Intergroup.
EnglishI am also pleased to see that an Intergroup on WTO issues is about to meet.
Det glæder mig også, at en tværpolitisk gruppe om WTO om lidt afholder møde.
EnglishI went to the intergroup on tourism affairs where I spent half an hour.
Derefter tilbragte jeg en halv time hos den tværpolitiske gruppe om turisme.
EnglishLike Mrs Thors, I was for a time the Chair of the Consumer Protection Intergroup.
Ligesom fru Thors var jeg en overgang formand for den tværgående forbrugerbeskyttelsesgruppe.
EnglishThere is going to be a special intergroup which will be meeting with people with disabilities.
Der vil blive en særlig intergruppe, som skal holde møder med de handicappede.
EnglishAs president of the Tibet Intergroup, I see complete autonomy for Tibet as a core objective.
Som formand for Tibet-arbejdsgruppen ser jeg Tibets fulde selvstændighed som et centralt mål.
EnglishThe intergroup is broadly based, its members ranging from British Conservatives to left-wing socialists.
Vi spænder bredt i intergruppen, fra britiske konservative til venstresocialister.
EnglishFinally I have just come from a meeting of the Intergroup on Ageing.
Jeg vil slutte af med at sige, at jeg lige kommer fra et møde i den interinstitutionelle ældregruppe.
EnglishFinally, greetings to Mr Liikanen from the inter-group meeting.
Til sidst hilsener til kommissær Liikanen fra Intergroup -mødet.
EnglishThis Wednesday I will address Parliament's intergroup on animal welfare for the second time this year.
På onsdag skal jeg tale i Parlamentets tværpolitiske gruppe om dyrevelfærd for anden gang i år.
EnglishI understand the intergroup in Parliament on this issue is holding a small seminar on Thursday.
Jeg har forstået, at gruppen her i Parlamentet, der behandler disse spørgsmål, afholder et mindre seminar på torsdag.
EnglishMrs Alvoet came here to Strasbourg on 12 September 2001 to address an intergroup meeting on animal welfare.
Fru Aelvoet var i Strasbourg den 12. september 2001 for at deltage i et tværpolitisk møde om dyrevelfærd.
EnglishAs President of the Wine Intergroup, I would like to concentrate on the consequences for this sector.
Som formand for den interparlamentariske vingruppe vil jeg dog koncentrere mig om konsekvenserne for denne sektor.
EnglishIs Mr Barroso in charge of inter-group discipline?
Barroso ansvarlig for disciplinen mellem grupperne?
EnglishI did not think you would be in Strasbourg today because you did not attend the Duty-Free Intergroup.
Jeg troede ikke, at De ville være i Strasbourg i dag, eftersom De ikke deltog i mødet i den tværpolitiske gruppe om den toldfri handel.
EnglishAt the same time, Parliament has also been prepared to increase programme funding as part of the intergroup compromise.
Samtidig har Parlamentet også været villigt til at øge programmets finansiering som en del af det tværpolitiske kompromis.
EnglishThe European Disability Forum and Parliament's Disability Rights Intergroup have campaigned long and hard on this issue.
Det europæiske handicapforum og Parlamentets tværpolitiske gruppe om handicappede har ført en lang og hård kampagne i denne sag.
EnglishOur own disability intergroup has been campaigning on it for a long time and so has the European Disability Movement.
Vores egen tværpolitiske gruppe om handicappede har ført kampagne for det i lang tid, og det har den europæiske handicaporganisation også.
EnglishThe parliamentary groups in this Parliament, thanks to the efforts of the Intergroup on Ageing in Parliament, no longer exercise age limits.
Takket være arbejdet i parlamentsgruppen om aldersskranker findes der ikke længere aldersgrænser i parlamentsgrupperne.
EnglishI am very grateful to the Committee on Foreign Affairs for having supported the amendments proposed by myself and my colleagues in the Tibet intergroup.
Jeg er meget taknemmelig for, at Udenrigsudvalget har støttet forslag fra mig og mine kolleger fra Tibet-intergroup.

Other dictionary words

English
  • Intergroup

In the Norwegian-English dictionary you will find more translations.