"Interim Agreement" translation into Danish

EN

"Interim Agreement" in Danish

See the example sentences for the use of "Interim Agreement" in context.

Similar translations for "Interim Agreement" in Danish

interim adjective
agreement noun

Context sentences for "Interim Agreement" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Interim Agreement may nonetheless help to speed up evolution for the better.
Interimsaftalen kan imidlertid hjælpe med til at sætte gang i udviklingen.
EnglishOn this view, the Amsterdam Treaty may be regarded as an interim agreement.
I denne betydning kan Amsterdam-traktaten betragtes som en halvfærdig aftale.
EnglishWe will also explore ways and means of making better use of the Interim Association Agreement.
Vi vil også undersøge, hvordan vi bedre kan udnytte interimsassocieringsaftalen.
EnglishEuro-Mediterranean Interim Association Agreement with PLO- Middle East Peace Process
Euro-Middelhavs-interimsaftale med PLO - Fredsprocessen i Mellemøsten
EnglishThe interim agreement with Georgia was signed a long time ago and nothing has happened.
Interimsaftalen med Georgien er underskrevet for længe siden, og der er ikke sket noget.
EnglishIt is one that I have been aware of since I was the rapporteur on the interim agreement.
Det er noget, jeg har været bevidst om, lige siden jeg var ordfører for interimsaftalen.
EnglishOf course, the Committee on Budgets has delivered a favourable opinion on the interim agreement.
Naturligvis har Budgetudvalget afgivet en positiv udtalelse om interimsaftalen.
EnglishThis applies both to the interim agreement and to the Hebron and Wye Agreements.
Det drejer sig om interimsaftalen samt Hebron- og Wye-aftalen.
EnglishMr President, the Sharm el-Sheikh Memorandum is a new interim agreement.
Hr. formand, Sharm el Sheikh-aftalen er endnu en foreløbig aftale.
EnglishThen the interim agreement would not serve any purpose either.
I det tilfælde ville der heller ikke være noget formål med interimsaftalen.
EnglishThe interim agreement is the first overall agreement between the European Union and Azerbaijan.
Interimsaftalen er den første samlede aftale mellem Den Europæiske Union og Aserbajdsjan.
EnglishUnder the present interim agreement respect of these principles is periodically monitored.
Under den nuværende interimsaftale bliver overholdelsen af disse principper periodisk overvåget.
EnglishThirdly, refusal to conclude the interim agreement and the partnership and cooperation agreement.
For det tredje nægter EU at indgå interimaftalen og aftalen om partnerskab og samarbejde.
EnglishThe interim agreement contains a reference to a democratic form of government and human rights.
Interimsaftalen indeholder en henvisning til en demokratisk statsform og menneskerettigheder.
EnglishThe interim agreement may be able to strengthen European cooperation in achieving the objectives.
Interimsaftalen kan styrke den europæiske hjælp til at nå disse mål.
EnglishWe have to negotiate for our common good and this interim agreement is a step in that direction.
Vi må forhandle til vores fælles bedste, og denne midlertidige aftale er et skridt i den retning.
EnglishBearing all this in mind we can follow the rapporteur and agree to an interim trade agreement.
Når dette tages i betragtning, kan vi følge ordføreren og give vores støtte til interimshandelsaftalen.
EnglishThe EU has now concluded an interim agreement with a view to a partnership agreement with Belarus.
EU har nu indgået en interimsaftale med det sigte at nå frem til en partnerskabsaftale med Belarus.
EnglishThe Lebanese Parliament ratified both the Association Agreement and the Interim Agreement in December.
Libanons parlament ratificerede associeringsaftalen såvel som den foreløbige aftale i december.
EnglishAfter giving our assent to the association agreement we therefore also give our assent to the interim agreement.
Derfor siger vi efter associeringsaftalen også ja til interimsaftalen.

Other dictionary words

English
  • Interim Agreement

Search for more words in the Swedish-English dictionary.