"International Labour Organization" translation into Danish

EN

"International Labour Organization" in Danish

See the example sentences for the use of "International Labour Organization" in context.

Similar translations for "International Labour Organization" in Danish

international adjective
intern noun
labour noun
to labour verb
organization noun
organ noun

Context sentences for "International Labour Organization" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is an important question and must be dealt with now because it refers to the Conference of the International Labour Organization, which opens on 8 October.
Det er et vigtigt spørgsmål, der bør behandles her og nu, idet der er tale om ILO-konferencen, som starter den 8. oktober.
EnglishThe European Union must support the basic conventions of the International Labour Organization as far as possible in the international arena.
Den internationale arbejdsorganisations basiskonventioner skal støttes så meget som muligt af Den Europæiske Union i det internationale forum.
EnglishAt the same time, this would make it possible to respect the relevant conventions of the International Labour Organization that most of the new countries have ratified.
Derudover er de private institutioners administrative omkostninger flere gange højere end de omkostninger, der er angivet af statskontrollerede institutioner.
EnglishThe use of forced and slave labour in Burma breaches the Geneva Conventions of 25 September 1926 and 7 September 1956 and Conventions 29 and 105 of the International Labour Organization.
Brugen af tvangsarbejde og slavearbejde i Burma overtræder Genève-konventionerne af 25. september 1926 og 7. september 1956 og ILO ' s konvention 29 og 105.
EnglishIn my opinion, it is reasonable to add to the text the stipulation that countries must have ratified the International Labour Organization's seven conventions on the basic rights of workers.
Jeg mener, at det er rimeligt, at man i teksten tilføjer, at landene skal have ratificeret ILO ' s syv konventioner om grundlæggende arbejdstagerrettigheder.
EnglishThe subject of child labour is of course extremely significant within the International Labour Organization, and further work on the UN Convention on Children's Rights is equally important.
I Den Internationale Arbejdsorganisation har temaet børnearbejde naturligvis allerstørste betydning ligesom videreudviklingen af FN-konventionen om børns rettigheder.
EnglishAccording to the International Labour Organization, included in extreme forms of child labour or the use, entrapment, or supplying of children for prostitution or pornographic display.
I følge Den Internationale Arbejdsorganisation omfatter de ekstreme former for børnearbejde brug, tiltrækning eller udbydning af børn til prostitution eller pornografiske fremvisninger.

Other dictionary words

English
  • International Labour Organization

Moreover, bab.la provides the English-Turkish dictionary for more translations.