"International pressure" translation into Danish

EN

"International pressure" in Danish

See the example sentences for the use of "International pressure" in context.

Similar translations for "International pressure" in Danish

international adjective
intern noun
pressure noun
Danish

Context sentences for "International pressure" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInternational pressure is necessary to force the regime to respond positively.
Det er nødvendigt med internationalt pres for at tvinge regimet til at reagere positivt.
EnglishThis could be the most effective method for applying international pressure.
Det kunne være det mest effektive middel til at udøve internationalt pres.
EnglishFinally, under international pressure, a solution is gradually manifesting itself.
Endelig manifesterer en løsning sig gradvist under internationalt pres.
EnglishThis will not happen without strong and coordinated international pressure and support.
Dette sker ikke uden et stærkt og samordnet internationalt pres og international støtte.
EnglishWe will try to exert this pressure at international level but we will run out of patience at some stage.
Det forsøges i international sammenhæng, men vores tålmodighed har grænser.
EnglishIt was because of international pressure that the Togolese Government started to backtrack.
I Rådets afgørelse af 15. november 2004 er der også fastsat en delvis genoptagelse af samarbejdet.
EnglishThe regime in Belgrade seems indifferent to international pressure.
Regeringen i Beograd synes ufølsom over for internationalt pres.
EnglishFinally, Europe will become all the stronger for putting pressure on international negotiations.
Endelig vil Europa kunne styrke sin position gennem en indsats i de internationale forhandlinger.
EnglishStrong and combined international pressure of this kind is the only thing that can induce him to respond.
Et sådant stærkt og enigt internationalt pres er det eneste, der kan få ham til at reagere.
EnglishInternational pressure must be brought to bear to change India's mind.
Internationalt pres må bringe Indien på andre tanker.
EnglishThey have been able to do so simply because of international pressure, the last resort of which is the use of force.
Simpelthen på grund af det internationale pres, hvis sidste mulighed er at anvende magt.
EnglishSince then there has been strong international pressure from all sides to help Ms Lawal, and rightly so.
Siden da har der med rette fra alle sider været et stærkt internationalt pres for at hjælpe Amina Lawal.
EnglishIt is only in this way that our universities can continue to withstand the pressure of international competition.
Kun på denne måde vil vores universiteter kunne klare sig fremover i den internationale konkurrence.
EnglishInternational pressure must be brought to bear on both sides to bring about a new cease-fire for a start.
Det internationale pres på de to parter skal øges, således at en våbenhvile som en begyndelse på ny kan indgås.
EnglishInternational pressure must also be increased.
Det internationale pres skal også forstærkes.
EnglishAt the beginning of September there were some indications that Mugabe might be prepared to respond to international pressure.
I begyndelsen af september var der visse tegn på, at Mugabe muligvis ville bøje sig for internationalt pres.
EnglishAs a result of international pressure elections were held again in 17 constituencies without the participation of the opposition parties.
Efter internationalt pres blev valget gentaget i 17 valgkredse uden deltagelse af oppositionspartierne.
EnglishDespite all the international pressure that has been brought to bear we still have not managed to put an end to the violent repression.
Den blodige undertrykkelse i Kosovo er på trods af alle former for internationalt pres ikke bragt til ophør.
EnglishFollowing heavy international pressure, President Habibie has at last said that he will accept military intervention in East Timor.
Under hårdt internationalt pres accepterede præsident Habibie til sidst en international militærinvention i Østtimor.
EnglishThe European Parliament should exert pressure on international opinion so that Darfur may cease to be a symbol of violence and abuse.
Europa-Parlamentet bør lægge pres på den internationale opinion, så Darfur kan ophøre med at være et symbol for vold og misbrug.

Other dictionary words

English
  • International pressure

Moreover, bab.la provides the English-German dictionary for more translations.