"International Settlements" translation into Danish

EN

"International Settlements" in Danish

See the example sentences for the use of "International Settlements" in context.

Similar translations for "International Settlements" in Danish

international adjective
intern noun
settlement noun

Context sentences for "International Settlements" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWill we propose major reforms of the IMF and for the future role of the Bank for International Settlements?
Vil vi foreslå større reformer af IMF og for Den Internationale Betalingsbanks fremtidige rolle?
EnglishThis document was put forward by the Basel Committee on Banking Supervision of the Bank for International Settlements.
Dette forebyggende tilsyn er i øvrigt også indeholdt i " Basel II " dokumentet, som blev foreslået af BIS ' udvalg for banktilsyn i Basel.
EnglishClose cooperation is required here between the International Monetary Fund, national governments and the Bank for International Settlements.
Her er der behov for et tæt samarbejde mellem Den Internationale Valutafond, de nationale regeringer og Den Internationale Betalingsbank.
EnglishFinally, we are calling for the essential cooperation between the Governors of the Central Banks to be carried out under the auspices of the Bank for International Settlements.
Endelig anføres det, at centralbankernes samarbejde bør ske inden for rammerne af Den Internationale Betalingsbank.
EnglishWe are discussing the legality and legitimacy of products originating from entities, the settlements, which international law considers to be illegal.
Vi er ved at diskutere lovligheden og legitimiteten af produkter fra nogle steder, bosættelserne, der betragtes som ulovlige i henhold til folkeretten.
EnglishI can see two candidates: a reformed IMF with more democratic voting or the Bank for International Settlements, which would first need to have a democratic supervisory board.
Jeg ser to kandidater: en revideret IMF med mere demokratiske stemmeforhold eller Den Internationale Betalingsbank, som imidlertid så bør have et demokratisk tilsynsråd.
EnglishMadam President, we are once more confronted with legislation which makes us painfully aware of the contradiction between true Union law and mere international settlements.
Fru formand, endnu en gang konfronteres vi med en lovgivning, som på smertelig måde gør os bevidste om modsætningen mellem virkelig unionsret og kun mellemstatslige reguleringer.

Other dictionary words

English
  • International Settlements

Have a look at the English-Portuguese dictionary by bab.la.