EN

lie {noun}

volume_up
There can be no successful dialogue with criminal terrorism for it is a lie incarnate.
Man kan ikke føre dialog med kriminel terrorisme, for den er en inkarneret løgn.
All these unresolved questions simply underline the great lie of the single currency.
Alle disse uløste spørgsmål understreger kun den store løgn om den fælles mønt.
A faithful witness will not lie: but a false witness will utter lies.
Sanddru Vidne lyver ikke det falske Vidne farer med Løgn.

Context sentences for "lie" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Union must meet new challenges and exploit new opportunities that lie ahead.
Unionen bør tage nye udfordringer op og udnytte de nye muligheder, der byder sig.
EnglishAgain, if two lie together, then they have heat: but how can one be warm alone?
Og når to ligger sammen bliver de varme; men hvorledes kan den ensomme blive varm?
EnglishForemost among these is sex tourism, the causes of which lie primarily in Europe.
Hertil hører først og fremmest sexturismen, hvis årsager især ligger i Europa.
EnglishLastly, Mr President, the strength of competitiveness does not lie in sameness.
Til sidst vil jeg sige, at konkurrenceevnens styrke ikke ligger i ensartethed.
EnglishIs it time for you, O ye, to dwell in your cieled houses, and this house lie waste?
Er det da Tid for eder at bo i Huse med træklædte Vægge når dette Hus ligger øde?
EnglishExciting tasks still lie ahead, therefore, and we look forward to completing these.
Der venter således stadig spændende opgaver forude, som vi glæder os til at løse.
EnglishLie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds;
Lyver ikke for hverandre da I have afført eder det gamle Menneske med dets Gerninger
EnglishThere can be no successful dialogue with criminal terrorism for it is a lie incarnate.
Man kan ikke føre dialog med kriminel terrorisme, for den er en inkarneret løgn.
EnglishCalf pens must be designed to ensure that there is a dry area to lie down on.
Kalveboksene skal være indrettet således, at kalvene har et tørt areal at ligge på.
EnglishAll these unresolved questions simply underline the great lie of the single currency.
Alle disse uløste spørgsmål understreger kun den store løgn om den fælles mønt.
EnglishIt follows that Russia should recognise where its real, long-term interests lie.
Derfor bør Rusland indse, hvor dets sande, langsigtede interesser ligger.
EnglishWhen he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and th e father of it.
Når han taler Løgn taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader.
EnglishWe want to know where the problems lie, in which Member States, in which areas.
Vi vil vide, hvor problemerne ligger, i hvilke medlemsstater, inden for hvilke områder.
EnglishBut where our hearts truly lie...... is in peace and quiet...... and good, tilled earth.
Men vore hjerter er mest...... til fred og rolighed...... og god, veldyrket jord.
EnglishWe hope that it will be a beacon for all of us in the dark nights that lie ahead.
Vi håber, at det bliver en ledestjerne for os alle i de mørke nætter, der ligger forude.
EnglishEurope's cultural achievements lie in rural areas and have their origins there.
Europas kulturelle præstationer ligger på det landlige område og har sin oprindelse dér.
EnglishTo present pension funds as a panacea however would be a deliberate lie.
Men at præsentere pensionskasserne som et universalmiddel er en interessant løgn.
EnglishIn hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;
i Håb om evigt Liv hvilket Gud som ikke lyver har forjættet fra evige Tider
EnglishI will feed my flock, and I will cause them to lie down, saith the Lord GOD.
Jeg vil selv røgte min Hjord og selv lade dem lejre sig lyder det fra den Herre HERREN.
EnglishAnd Rachel said, Therefore he shall lie with thee to night for thy son's mandrakes!
" Men Rakel sagde: "Til Gengæld for din Søns Kærlighedsæbler må han ligge hos dig i Nat!

"lieutenant general" in Danish

lieutenant general
Danish
  • Generalløjtnant
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"lieutenant governor" in Danish

lieutenant governor
Danish
  • Løjtnant guvernør
More chevron_right

Synonyms (English) for "lie":

lie