"to make amends" translation into Danish

EN

"to make amends" in Danish

EN to make amends
volume_up
{verb}

to make amends (also: to correct, to rectify, to straighten)
to make amends (also: to atone)

Similar translations for "to make amends" in Danish

to make verb
to amend verb

Context sentences for "to make amends" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut where it does occur, those responsible should make amends.
Men når den forekommer, skal de ansvarlige betale erstatning.
EnglishNice, if it is unsuccessful, can make amends, but if Parliament proves to be unreliable, it will take years to wipe the slate clean.
Og en skuffende Nice-traktat kan der trods alt rettes op på, men Parlamentets utroværdighed vil holde sig i årevis.
EnglishNot because this will make amends, but because it will help us to operate in a preventative manner; and help us to prevent problems from arising.
Ikke fordi man dermed helbreder, men fordi man dermed forebygger, og fordi man dermed undgår, at der opstår problemer.
EnglishIt shifts away from the health model, in which the aim is to make amends, and towards the social model, based on human rights.
Meddelelsen bevæger sig bort fra sundhedsmodellen, hvis mål er at reparere, hen imod den sociale model, der bygger på menneskerettigheder.
EnglishWe therefore hope that the Commission, in tandem with the sports organisations, will produce proposals which will make amends in the short term.
Vi håber derfor, at der inden længe fra Kommissionen, i samarbejde med sportsorganisationerne, kommer forslag med henblik herpå.
EnglishIn the dire situation of North Korea, we are being given an opportunity to make amends for the terrible wrong done to Poland’ s prisoners.
I Nordkoreas alvorlige situation får vi en mulighed for at gøre det godt igen for det forkastelige, der blev gjort over for Polens fanger.
EnglishMr President, more than ever Europe should make amends for what it has done since the fall of the Ottoman Empire in 1922.
Hr. formand, det er i dag mere end nogensinde nødvendigt, at Europa bidrager til at råde bod på alt det onde, det har gjort siden det ottomanske imperiums fald i 1922.
EnglishJust now, we saw Community law give way to UN standards, now Community law is giving way to the standards of natural law, which imply that those responsible should make amends.
For ikke så længe siden så vi fællesskabsretten vige for FN-standarderne, nu viger den for naturrettens standarder, der indebærer, at den ansvarlige skal tage sig af erstatningen.