"of" translation into Danish

EN

"of" in Danish

DA
DA
EN

of {adverb}

volume_up
Measuring computer use or Internet use, for example, is just one of the elements.
Målingen af f.eks. brugen af computere eller af Internettet er kun én af måleværdierne.
The regulations in force provide for the set-aside of some agricultural land.
I henhold til den gældende lovgivning skal en del af landbrugsarealet tages ud af drift.
We demand it from associated states, but we do not demand it of ourselves.
Det kræver vi af de associerede lande, men vi kræver det ikke af os selv.

Context sentences for "of" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
Men da de hørte dette skar det dem i Hjertet og de rådsloge om at slå dem ihjel.
EnglishAnd his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,
Og Sakarias hans Fader blev fyldt med den Helligånd og han profeterede og sagde:
EnglishIt is important that we know who the actors are and what their credit rating is.
Det er vigtigt, at vi ved, hvilke aktører der findes, og hvilken bonitet de har.
EnglishMr Rocard is a former very well-known French minister and indeed Prime Minister.
Hr. Rocard er en tidligere meget kendt fransk minister og sågar premierminister.
EnglishGauge switches are now being tested there to make it easier to cross the border.
Der afprøves i øjeblikket sporbreddeskiftere for at lette passagen over grænsen.
EnglishThe buying market, the selling market, the national market, the regional market?
Indkøbsmarkedet, salgsmarkedet, det internationale marked, det regionale marked?
EnglishI think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
Jeg tror, at vi har opholdt os længe nok ved dette punkt, og at alt er afklaret.
EnglishThis is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
Det er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.
EnglishSince then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
Siden da har jeg været ivrig efter at se forslaget vedtaget så snart som muligt.
EnglishI should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
Hr. Brittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
EnglishThe precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Forsigtighedsprincippet er ikke nogen ligegyldig luksus, det er en nødvendighed.
EnglishThank you, Mr President-in-Office, for that very detailed and informative reply.
Mange tak, hr. formand for Rådet, for dette meget udførlige og informative svar.
EnglishNATO's bombardments, however, have merely worsened and aggravated the situation.
NATO ' s bombninger har imidlertid blot forværret og vanskeliggjort situationen.
EnglishAnd, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.
Og Kommissionen tilslutter sig naturligvis fuldt ud denne erklæring fra Unionen.
EnglishThe main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
Det område, hvor der er mest brug for at sætte ind, er de private husholdninger.
EnglishHowever, there is no value in representing the issue as the questioner has done.
Men det er i hvert fald ikke nyttigt at køre sagen op, som spørgeren gjorde det.
EnglishThe spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.
Det har talsmanden for min gruppe sagt så udmærket, og jeg vil ikke gentage det.
EnglishWe need to pursue this successful course, in what is a key period for the Union.
Vi skal holde denne succesfulde kurs i en periode, der er afgørende for Unionen.
EnglishIt was a terrible tragedy that violence should have broken out again in January.
Det var en forfærdelig tragedie, at volden i de januardage igen gik over gevind.
EnglishIt is now important to proceed on the basis of road safety and consumer demands.
Nu er det vigtigt at tage udgangspunkt i trafiksikkerheden og forbrugernes krav.