"of course" translation into Danish

EN

"of course" in Danish

volume_up
of {adv.}
DA
volume_up
of {prp.}
DA

EN of course
volume_up
{adverb}

of course (also: by all means)
Of course the airport is closed, and of course I have paid many millions of ecus.
Naturligvis er lufthavnen lukket, og naturligvis har jeg betalt millioner af ecu.
Of course there should be a coordination of activities; of course there should be cooperation.
Naturligvis bør der være en koordinering af aktiviteterne, og naturligvis bør der være samarbejde.
Relations between states are of course negotiated formally by their governments.
Relationer mellem stater forhandles naturligvis formelt mellem regeringerne.
of course (also: obviously)
Of course all the necessary preparatory work will be done by this Commission.
Selvfølgelig vil denne Kommission gøre alt det nødvendige forberedende arbejde.
Cooperation with the global community must of course be central in this connection.
Samarbejdet med verdenssamfundet skal selvfølgelig være centralt i den forbindelse.
Sport is of course an excellent means of self-development and rehabilitation.
Sport er selvfølgelig et fremragende middel til selvudvikling og genoptræning.

Synonyms (English) for "of course":

of course

Similar translations for "of course" in Danish

of adverb
Danish
of preposition
Danish
course noun
to course verb

Context sentences for "of course" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to pursue this successful course, in what is a key period for the Union.
Vi skal holde denne succesfulde kurs i en periode, der er afgørende for Unionen.
EnglishWe do of course find that life expectancy has risen tremendously over the years.
Man kan konstatere, at den forventede levetid er steget ekstremt i de seneste år.
EnglishWe have, of course, only today discussed a report on this question in Parliament.
Vi har jo netop i dag diskuteret en betænkning om dette spørgsmål i Parlamentet.
EnglishMr President, state aid is of course an exception to free and equal competition.
Hr. formand, statsstøtte er jo en undtagelse fra den frie og lige konkurrence.
EnglishAt this point, I considered it should be progress that should alter its course.
I sådanne tilfælde var det efter min mening fremskridtet, der måtte ændre kurs.
EnglishThis is, of course, precisely what cohesion policy and regional policy are about.
Det er jo præcis det, som samhørighedspolitikken og regionalpolitikken handler om.
EnglishHowever, this must not of course mean that illnesses and disease also flow freely.
Det må dog ikke indebære, at også sygdomme og dårlige sundhedstilstande florerer.
EnglishBad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dårlige vaner bevæger sig hurtigt, og gode vaner kommer mere langsomt bagefter.
EnglishI also expressly insisted upon this in the course of the discussions in Turkey.
Det har jeg også udtrykkeligt holdt fast ved under forhandlingerne i Tyrkiet.
EnglishIs it sensible to go hungry just because a three-course meal has not been offered?
Er det klogt at vælge at sulte, bare fordi man ikke kan få en treretters menu?
EnglishI can assure Parliament that is our intention in the course of the next six months.
Jeg kan forsikre Parlamentet om, at det er vor hensigt i de næste seks måneder.
EnglishThe discussions on the Paulsen reports, of course, clearly illustrated this.
Diskussionen i forbindelse med Paulsen-betænkningerne har også klart vist dette.
EnglishIn the course of the 1980s, most markets in Europe underwent drastic deregulation.
I 1980 ' erne oplevede de fleste markeder i Europa en dramatisk deregulering.
EnglishThe EU must take an aggressive stance to defend its own sustainable course of action.
EU skal indtage en aggressiv holdning og forsvare sin bæredygtige fremgangsmåde.
EnglishMaybe we should revisit the underlying logic, but this is impossible, of course.
Måske skal vi endnu en gang drøfte logikken, for det kan ikke være rigtigt.
EnglishI was also very touched by a scene which took place during the course of the debate.
Jeg blev også meget berørt over en scene, der udspillede sig under forhandlingen.
EnglishNow of course we have again universally confirmed our condemnation of the regime.
Nu er det jo generelt blevet slået fast endnu en gang: Vi fordømmer regimet.
EnglishIt would not of course be a war to disarm Iraq and introduce democracy there.
Det er jo ikke en krig for at afvæbne Irak og for at indføre demokrati i Irak.
EnglishMr President, I should first, of course, like to congratulate Mrs Klamt on her report.
Hr. formand, jeg vil først og fremmest lykønske fru Klamt med hendes betænkning.
EnglishOnce the facts have been established the best course of action can be determined.
Når vi har fastslået fakta, kan vi beslutte os for, hvordan vi skal handle.