"pain" translation into Danish

EN

"pain" in Danish

DA

EN pain
volume_up
{noun}

pain (also: ache, pang)
I could almost touch the pain, really feel the pain of that woman.
Jeg kunne næsten røre ved smerten, virkelig føle denne kvindes smerte.
The 22 million Iraqi people have already suffered enormous pain and loss.
De 22 millioner irakere har allerede måttet leve med kolossal smerte og kolossale tab.
Not to mention the pain of the victims ' families, which cannot be compensated for.
Og her taler vi slet ikke om ofrenes familier og deres smerte, som ikke kan gøres op i penge.

Context sentences for "pain" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.
Thi vi vide at hele Skabningen tilsammen sukker og er tilsammen i Veer indtil nu.
EnglishIn these negotiations, Parliament’ s delegation went to the pain threshold.
Parlamentets delegation gik lige til smertegrænsen i disse forhandlinger.
EnglishBefore she travailed, she brought forth; before her pain came, she was delivered of a man child.
Før hun er i Barnsnød føder hun før end Veer kommer over hende har hun en Dreng.
English.– We stand with respect before the pain for the thousands of dead, missing and homeless.
Det voldsomme jordskælv har vist, hvor ufølsom den kapitalisme, som hærger området, er.
EnglishOne criticism is the obscure relationship between pain and gain.
Et punkt, som man kan kritisere, er det uklare forhold mellem betaling og nydelse.
EnglishHe is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain:
Eller han revses med Smerter på Lejet uafbrudt sfår der Hamp i hans Ben;
EnglishHowever, no-one has come up with a system that does not cause at least some pain.
En metode, som er fuldstændig smertefri, er ikke opfundet.
EnglishWe must not allow the pain of transition to undermine the whole European project.
Vi må ikke tillade, at de smerter, der følger med overgangen, underminerer hele det europæiske projekt.
EnglishWe have done too little to alleviate the pain and distress of these children and their families.
Vi har gjort for lidt for at lindre smerterne og ulykken for disse børn og deres familier.
EnglishThe first thing we must do is to share in the pain of the American people.
Først og fremmest skal vi dele det amerikanske folks sorg.
EnglishIt means, for example, that we will spare people terrible pain if it is of no benefit to them.
Det betyder f.eks., at vi forskåner mennesker for tortur, som ikke er til nogen nytte for dem.
EnglishI gave you the chance...... of aiding me willingly...... but you have elected the way of pain!
Jeg gav dig muligheden...... for frivilligt at hjælpe mig...... men du har valgt den bitre vej!
EnglishWe have already been through the pain barrier and currently have an individual identification system in place.
Kompromissystemet vil ikke gøre det muligt at spore det enkelte fårs bevægelser.
EnglishCastration not performed correctly results in constant pain.
En uprofessionelt gennemført kastration fører til vedvarende smerter.
EnglishThe first hesitant steps towards a negotiated solution have been accomplished with a certain amount of pain.
De første vaklende forhandlingsskridt er blevet taget med en del ængstelse.
EnglishWe set our sights on traps inflicting absolutely no pain.
Det har været hensigten, at fældefangsten skal være absolut smertefri.
EnglishWe are united in shock and grief for the 150 people who died and we share in the pain of their relatives.
Vi er forenet i chok og sorg over de 150 dødsofre, og vi deler smerten med de pårørende.
EnglishThe wicked man travaileth with pain all his days, and the number of years is hidden to the oppressor.
Den gudløse ængstes hele sit Liv de stakkede År en Voldsmand lever;
EnglishThey see no future at the end of the road of pain and suffering.
De øjner ingen fremtid for enden af smertens og lidelsens vej.
EnglishYet although pain does not appear in them, it is no less important.
Kommissionen kunne med fordel udarbejde en rapport om det.