"to rectify" translation into Danish

EN

"to rectify" in Danish

EN to rectify
volume_up
[rectified|rectified] {verb}

Each Member State will face up to these repercussions and rectify the situation.
Det er op til hver enkelt medlemsstat at rette op på og imødegå disse konsekvenser.
This particular provision is designed to rectify that situation.
Denne særlige bestemmelse har til formål at rette op på denne situation.
Mrs Lulling, I cannot rectify this because this report does not affect you.
Fru Lulling, jeg kan ikke rette dette, fordi De ikke er omfattet af denne betænkning.
to rectify
The matter could therefore easily be rectified by using the voting list.
Man kan derfor let berigtige tilstedeværelseslisten ved hjælp af afstemningslisten.
to rectify
This omission therefore needs to be rectified.
Det er derfor nødvendigt at udbedre denne forglemmelse.

Context sentences for "to rectify" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis problem has to be examined and the appropriate steps taken to rectify it.
Dette problem skal undersøges, og der skal tages passende skridt til at afhjælpe det.
EnglishPerhaps that is something you could rectify at second reading, Commissioner.
Tilsætning af vitaminer, mineraler og tilsætningsstoffer til fødevarer misbruges ofte.
EnglishIf this is the case, the Commission must act to rectify this situation.
Hvis det er tilfældet, vil Kommissionen gøre alt for at genoprette bestandene.
EnglishThat is why the PSE has submitted amendments to rectify that situation.
Derfor har PSE-gruppen fremsat ændringsforslag til afhjælpning af denne situation.
EnglishThe proposal under discussion today is intended to rectify the current situation.
Det forslag, vi diskuterer i dag, har således et korrigerende formål.
EnglishThe only question is how the Commission proposes to rectify the situation.
Spørgsmålet er kun, hvordan Kommissionen vil skabe bedring på dette punkt.
EnglishWe will then, of course, do everything we can to rectify all the problems.
Dernæst vil vi i den udstrækning, det er muligt, foretage alle de forbedringer, vi kan.
EnglishFinally, I feel obliged to rectify a comment made in the House this morning.
Endelig vil jeg gerne korrigere en bemærkning, som blev fremsat i Parlamentet i formiddags.
EnglishI would appreciate if the protocol could be amended to rectify the matter.
Det vil jeg gerne anmode om at få optaget i protokollen, således at der står det rigtige.
EnglishIt was our task therefore to rectify this in our consultations at the first reading.
Vores problem var altså at korrigere dette under førstebehandlingen.
EnglishWe hope that the 2008 – 2009 review will create an opportunity to rectify this.
Jeg håber, at vi vil få lejlighed til at ændre dette i forbindelse med evalueringen i 2008-2009.
EnglishOur economy will only become dynamic if we rectify these shortcomings.
Vores økonomi bliver kun dynamisk, hvis vi gør noget ved disse aspekter.
EnglishShort-, medium- and long-term measures are required if we are to rectify this situation.
For det andet opnår man med dette forslag lige det modsatte af, hvad man officielt tilstræber.
EnglishThis being so, I believe it should be possible to rectify the vote.
Under disse omstændigheder mener jeg, at det burde være muligt at ændre afstemningsresultatet.
EnglishWe are already giving some thought as to how we can rectify the failings of the simplified prospectus.
Vi overvejer allerede, hvordan vi kan at korrigere svaghederne i det forenklede prospekt.
EnglishAs a way of trying to rectify the misunderstanding, we will vote separately on paragraphs 16 and 17.
For at afhjælpe misforståelsen, vil vi lade foretage særskilte afstemninger om punkt 16 og 17.
EnglishIf this were the case, then the Commission would be more than happy to rectify this situation.
Hvis det er tilfældet, vil Kommissionen gerne forbedre det.
EnglishMadam President, I would be extremely glad to rectify that.
Fru formand, jeg vil herved gerne gøre forsømmelsen god igen.
EnglishWe must rectify the arrangements that we have had hitherto.
Det, vi har haft indtil nu, bliver vi nødt til at korrigere.
EnglishThe draft directive that is currently under discussion should rectify this situation without delay.
Det direktivforslag, der i øjeblikket er til forhandling, skulle straks kunne afhjælpe denne situation.