"to repay" translation into Danish

EN

"to repay" in Danish

EN

to repay [repaid|repaid] {verb}

volume_up
1. general
to repay
I hope I can repay a debt of gratitude and a debt of honour.
Jeg håber, jeg kan gengælde den tillid og ære.
2. finance
There was a young man in Luxembourg who got the tax authorities there to repay him tax.
Og der var en ung mand i Luxembourg, som fik de lokale skattemyndigheder til at tilbagebetale skat.
Economically weak countries or countries that are politically unstable have particular difficulties in repaying their loans.
Især økonomisk svage eller politisk ustabile lande har svært ved at tilbagebetale deres lån.
In the event that the UK does opt out, will the Commission be repaying the Structural Funds from the deflator pro rata back to the UK Government?
Vil Kommissionen, ifald Det Forenede Kongerige vælger initiativet fra, tilbagebetale de omregnede strukturfondsmidler til den britiske regering pro rata?
to repay (also: to refund)

Context sentences for "to repay" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHow is North Korea ever supposed to repay the debts it is incurring in this domain?
Hvordan skal Nordkorea nogensinde kunne betale gælden fra dette område tilbage?
EnglishThere was a young man in Luxembourg who got the tax authorities there to repay him tax.
Og der var en ung mand i Luxembourg, som fik de lokale skattemyndigheder til at tilbagebetale skat.
EnglishWe wanted the money not merely to be repaid; we wanted it to repay twice the amount.
Vi ønskede ikke, at pengene blot skulle betales tilbage, men at man skulle betale det dobbelte tilbage.
EnglishLogically, companies should repay the money for as long as it takes to write off the capital expenditure.
Altså skal virksomhederne betale tilbage, indtil afskrivningerne er foretaget.
EnglishThen some, and it is a great deal, of the money would again be available to repay debts.
Så ville allerede en del, og sågar en væsentlig del, af beløbene til gældsafdrag igen være til rådighed.
EnglishNow the Commission says that the farmers must repay this money which prevented cruelty to animals.
Nu siger Kommissionen, at landmændene skal betale disse penge tilbage, der forebyggede dyremishandling.
EnglishWho hath prevented me, that I should repay him?
Em står ud af dens Næsebor som af en ophedet kogende Kedel.
EnglishI hope I can repay a debt of gratitude and a debt of honour.
Jeg håber, jeg kan gengælde den tillid og ære.
EnglishThe harsh reality is that the billions which are paid to repay debts far exceed the development aid.
Den bitre sandhed er, at de mange milliarder, der betales som afdrag på gælden, langt overstiger udviklingspengene.
EnglishIRELA still has EUR 3.4 million to repay.
IRELA mangler stadig at betale 3,4 millioner euro tilbage.
EnglishEvery year, we repay billions of euro.
Vi sender hvert år meget store milliardbeløb tilbage.
EnglishThat country should not have to repay its debts.
EnglishWhen a government or a regional or municipal authority has to repay debts, it will have to do so in full view of its citizens.
Når en regering, en regional eller kommunal myndighed skal betale en gæld, skal det gøres med front mod borgerne.
EnglishAccording to their deeds, accordingly he will repay, fury to his adversaries, recompence to his enemies; to the islands he will repay recompence.
Han gengælder efter Fortjeneste Vrede mod Uvenner Gengæld mod Fjender mod fjerne Strande gør han Gengæld
EnglishI Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Jeg Paulus skriver med min egen Hånd jeg vil betale for ikke at sige dig at du desuden også skylder mig dig selv.
EnglishHonduras and Nicaragua will never be able to repay the interest on what they owe and postponing their liabilities is not enough.
Honduras og Nicaragua bliver aldrig i stand til at betale renterne på det, de skylder, og det er ikke nok at udskyde tilbagebetalingerne.
EnglishDearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord!
EnglishAnd on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee!
Og den næste Dag tog han to Denarer frem og gav Værten dem og sagde: Plej ham!
EnglishAnd repayeth them that hate him to their face, to destroy them: he will not be slack to him that hateth him, he will repay him to his face.
men bringer Gengældelse over den der hader ham så han udrydder ham og ikke tøver over for den der hader ham men bringer Gengældelse over ham.
EnglishIn practice, these countries are being given support to enable them to repay the IMF, but stand-by loans will not solve their debt problems.
I praksis forholder det sig således, at landene støttes for at blive betalingsdygtige for IMF, men deres gældsproblem løses ikke med standby.

Synonyms (English) for "repayment":

repayment