"smart" translation into Danish

EN

"smart" in Danish

DA

"smart" in English

EN smart
volume_up
{adjective}

1. general

smart (also: chic, expedient, groovy, nifty)
volume_up
smart {adj.}
Smart cards, encryption, mobile phones and " e-Europe " constitute our strength.
Kære kolleger, smart cards, kryptering, mobiltelefoner og eEurope er vores styrke!
Using smart cards and electronic purses will soon be second nature to us all.
Brugen af smart cards og elektroniske punge vil snart falde os alle naturligt.
Your report expresses concern about the smart card action.
I Deres betænkning udtrykkes der bekymring om smart card-foranstaltningen.
smart (also: chic)
volume_up
fiks {adj.}
But a smart toolbox is no good if the tools do not work very closely together.
Med en fiks værktøjskasse kan ikke bruges til noget, hvis værktøjerne ikke supplerer hinanden.
volume_up
flot {adj.}
It is a neat bit of technology which has been improved over and over again by smart people in recent decades, but especially in their own experience by smart operators.
Det er et flot stykke teknik, som i løbet af de foregående årtier hele tiden er blevet forbedret af dygtige mennesker, dog først og fremmest i deres egne øjne dygtige virksomhedsledere.
smart (also: funny, peculiar, quirky, whimsical)

2. "clever"

smart (also: apt, nimble)
volume_up
kvik {adj.}

Context sentences for "smart" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlso important is the call for what is known as ‘ smart growth strategy’.
Et andet vigtigt element er kravet om en såkaldt intelligent vækststrategi.
EnglishAre the measures for the implementation of smart sanctions now in place?
Er foranstaltningerne for gennemførelse af sviende sanktioner nu på plads?
EnglishThe so-called smart sanctions against the regime are not being particularly smartly enforced.
De såkaldte intelligente sanktioner imod styret gennemføres ikke særligt intelligent.
EnglishIt seems time now to introduce smart sanctions against Mugabe and his henchmen.
Tiden synes nu at være inde til at indføre strenge sanktioner mod Mugabe og hans håndgangne mænd.
EnglishSo, equipped with new and smart energies, let us go on the march into the future!
Lad os styre mod fremtiden med nye intelligente energikilder!
EnglishHe that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.
Den går det ilde som borger for andre tryg er den der hader Håndslag.
EnglishWe are calling for smart sanctions that would directly hit Mugabe, his family and his cronies.
Vi tilskynder til effektive sanktioner, som rammer Mugabe, hans familie og venner direkte.
EnglishThey should be imposing smart sanctions that hurt those people in power.
Der bør indføres smarte sanktioner, som gør ondt på magthaverne.
EnglishWe need smart sanctions to be taken on President Mugabe.
Vi har brug for at pålægge sanktioner over for præsident Mugabe.
EnglishIt is even at the cutting edge of smart card technology.
Vi er endda længst fremme med hensyn til chipkortteknologien.
EnglishThat was a smart move, for which I am sure that, one day, both investors and issuers will be grateful to us.
Det var et klogt træk, som jeg er overbevist om både investorerne og udbyderne vil takke os for en dag.
EnglishMr Lagendijk of the Group of the Greens used the term'smart sanctions ' which are, of course, a reality.
Hr. Lagendijk fra Gruppen De Grønne brugte termen " smarte sanktioner ", hvilket selvfølgelig er en realitet.
EnglishAccording to the Commission, the smart car system could reduce the numbers of fatalities on the roads by as much as 15 %.
Ifølge Kommissionen kan det intelligente bilsystem nedsætte antallet af dødsulykker på vejene med hele 15 %.
EnglishI share Mr Klich’ s view that we need to look into how we can go on extending what we call smart sanctions.
Klich sagde om nødvendigheden af at overveje, hvordan vi kan fortsætte med udvidelsen af, hvad vi kalder fornuftige sanktioner.
EnglishSmart sanctions have been mentioned.
Der er også blevet talt om " smarte sanktioner ".
EnglishIt is not right and nor is it smart.
Det er ikke rimeligt og heller ikke intelligent.
EnglishIt is, perhaps, not very smart to use the domino approach by starting with Thailand and then moving on to Vietnam and then China.
Det er måske ikke så klogt at anvende dominoeffekten ved at starte med Thailand, derefter Vietnam og så Kina.
EnglishI fear, you see, that there will be crafty, shrewd and smart officials who will succeed in benefiting from this golden handshake.
Jeg er bange for, at der vil være kloge, snu og smarte embedsmænd, som vil forstå at profitere af dette gyldne håndtryk.
EnglishIs this agency merely Europe's umpteenth smart gadget, or is it the key to the proper functioning of the democracies in the Union?
Er dette agentur udelukkende EU ' s 117. smarte påfund, eller er det nøglen til, at demokratierne i EU kan fungere ordentligt?
EnglishMy other problem, whenever I think about or talk about sanctions, is a concern about how smart sanctions ever are in practice.
Mit andet problem, når jeg tænker på eller taler om sanktioner, er en bekymring om, hvor smarte sanktioner nogensinde er i praksis.

Other dictionary words