"soundly" translation into Danish


Showing results for "sound". "soundly" is currently not in our dictionary.
EN

"soundly" in Danish

DA
DA
DA
EN

sound {noun}

volume_up
I also advocate sound cooperation between the European Union and the Council of Europe.
Jeg slår til lyd for et tæt samarbejde mellem EU og Europarådet.
And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace; and his voice as the sound of many waters.
og hans Fødder lignede skinnende Malm når det gløder i Ovnen; og hans Røst var som mange Vandes Lyd;
Ingen lyd (kun visuel angivelse)

Context sentences for "soundly" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNow we all know that the British people soundly rejected his party on that policy.
Nu ved vi alle, at den britiske befolkning klart afviste hans parti på grundlag af den politik.
EnglishThis has important implications for the future, so that we can deal soundly with the situation.
Det har stor betydning for fremtiden, at vi kan håndtere denne situation på en forsvarlig måde.
EnglishIt is a shameful move on the part of the British Government and I hope it will be soundly defeated.
Det er et skammeligt træk af den britiske regering, og jeg håber, at den vil lide et sviende nederlag!
EnglishThis would create the opportunity to make soundly-based choices and to target efforts.
Det ville skabe mulighed for at foretage nogle fornuftsbaserede valg og at koncentrere anstrengelserne om bestemte mål.
EnglishAbove all, they are not given the chance to surround themselves with a soundly structured and permanent movement.
Frem for alt må de ikke få en chance for at omgive sig med en velstruktureret og permanent bevægelse.
EnglishEurope can only be credible and can only inspire confidence if the tax payers ' money is managed soundly.
Europa kan kun være troværdigt og kan kun skabe tillid, hvis skatteydernes penge forvaltes på en fornuftig måde.
EnglishThat is a desirable development in a soundly managed fund.
Det er ønskværdigt for en velforvaltet fond.
EnglishI believe we can sleep soundly in our beds.
EnglishNobody should underestimate the huge potential gains and benefits for us in Europe of such a relationship growing and being soundly based.
Der vil selvfølgelig være udfordringer forude, og jeg vil sørge for, at EU svarer betimeligt og effektivt.
EnglishThere is a question about the legislative base on which we have taken the best advice and I think we are soundly placed on that.
Der er spørgsmålet om retsgrundlaget, hvor vi har fået den bedst mulige rådgivning, og der mener jeg, at vi står godt.
EnglishThe Lisbon strategy is a splendid idea, but it has to be remembered that if Europe is to compete with the rest of the world, its economy must be soundly based on freedom.
Men hvis Europas økonomi ikke er baseret på frihed, vil vi ikke være i stand til at konkurrere med resten af verden.
EnglishIn my view, most definitely not unless such rejection of the scientific arguments were soundly based, rationally argued and fully justified.
Efter min mening helt klart nej, medmindre denne afvisning af de videnskabelige argumenter havde et korrekt grundlag, var begrundet rationelt og fuldt dokumenteret.
EnglishI hope that at the start of the next parliamentary term the Commission will submit a detailed, exhaustive and soundly based proposal, unlike the one before us today.
Hr. formand, da vi befinder os sidst i lovgivningsperioden, anmoder jeg ligeledes om, at mit forslag til beslutning sættes under afstemning.
EnglishThose programmes themselves are intended to ensure that agriculture has a more soundly based position in those societies and does not consist simply of raping the land.
Formålet med disse programmer er at sikre, at landbruget får en mere solid stilling i disse samfund og ikke blot går ud på at voldtage jorden.
EnglishThe intervening period has also served to provide much-needed reassurances and guarantees that the original decision to lift the ban was soundly based.
Den mellemliggende periode er også blevet brugt til at efterprøve og garantere, at den oprindelige beslutning om at hæve forbuddet var baseret på sund fornuft.
EnglishSurely one of the reasons why the Constitution was rejected so soundly in Holland and France was because people do not understand what a political union is.
Vi skal måske ændre retning for den politiske union og foretage ændringer af forfatningen, men det indre marked skal fortsat være drivkraften under det britiske formandskab.
EnglishTo ensure that the information is soundly based, we consider that 30 years should enable us to decide whether the product can be considered safe and effective.
Vi ønsker at sikre, at de anvendte oplysninger er pålidelige, og mener derfor, at 30 år bør give os mulighed for at afgøre, om et produkt kan betragtes som ufarligt og effektivt.
EnglishI believe that with targeted checks and reporting, and a continuous dialogue between those involved at all levels, we can all once again sleep soundly - including me.
Med en målrettet kontrol og indberetning og en løbende dialog fra bund til top mellem alle implicerede parter vil vi efter min mening alle kunne sove roligt igen, også jeg.