"story" translation into Danish

EN

"story" in Danish

EN story
volume_up
{noun}

story (also: history)
The international community learned their story recently thanks to the media.
Det internationale samfund fik for nylig kendskab til deres historie takket være medierne.
Every week we hear across the EU story after story about this issue.
Hver uge hører vi i EU den ene historie efter den anden om dette spørgsmål.
It is about a story that was first brought before the European Court of Justice in 1989.
Det drejer sig om en historie, der første gang blev bragt for EF-Domstolen i 1989.
story (also: floor, level, storey)
It is a story of institutional timidity and occasional failure of European solidarity under commercial pressures.
Det er en fortælling om institutionel tilbageholdenhed og den europæiske solidaritets lejlighedsvise svigten som følge af handelsmæssigt pres.

Context sentences for "story" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe history of the Commission's delegations in Bosnia has become a success story.
Historien om Kommissionens delegationer i Bosnien er blevet en succeshistorie.
EnglishThe blue smoke from generators, lawnmowers, pumps and so on tells its own story.
Den blå røg fra generatorer, plæneklippere, pumper osv. taler sit eget sprog.
EnglishSo this might just sound like a football story, but it is a very serious issue.
Det lyder måske kun som en fodboldhistorie, men det er en meget alvorlig sag.
EnglishI do not mean that everything here is not justified - but tell us the story.
Jeg mener ikke hermed, at alting her ikke er begrundet - men fortæl os historien.
EnglishI will not comment further on this never-ending story with its pitiful outcome.
Men det, De gør i dag, hr. formand, er at stille et retspolitisk spørgsmål.
EnglishThe liberalisation of the telecommunications markets has been a real success story.
Liberaliseringen af netop telekommunikationsmarkederne er en succeshistorie.
EnglishI believe that the previous speaker does not know the story of the Maginot Line.
Jeg tror ikke, at den foregående taler kender historien om Maginotlinien.
EnglishHere in the European Parliament, we must adopt the role of the little boy in the story.
Vi må her i Europa-Parlamentet påtage os rollen som den lille dreng i eventyret.
EnglishSometimes, I feel like the little girl in the story " The Emperor's New Clothes ".
Nogle gange føler jeg mig som barnet i eventyret " Kejserens Nye Klæder ".
EnglishThis relates to the success story of the directive on the European Works Council.
Hertil hører succeshistorien om direktivet om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg.
EnglishThis is a story that keeps coming back, whatever facts are produced to refute it.
Dette spørgsmål dukker op igen og igen trods alle argumenter og beviser.
EnglishThe story is that Albania imposed the harshest of dictatorships on itself.
Historien er, at Albanien pålagde sig selv det skrappeste af alle diktaturer.
EnglishThe latest story is that refugees were put on to ships and told they were being rescued.
Det seneste er, at flygtninge blev sat på skibe og fik at vide, at de blev reddet.
EnglishThis is the success story of those countries that fulfilled the Copenhagen criteria.
Det er en succeshistorie for de lande, der opfyldte Københavnskriterierne.
EnglishThe Monitoring Centre for immigration is nothing more than a story in the press.
Centeret for indvandring er udelukkende et mediefænomen, uvæsentligt.
EnglishMr President, the World Trade Organisation is a tremendous economic success story.
Hr. formand, verdenshandelsorganisationen er en kæmpe økonomisk succes.
EnglishI am personally convinced that the enlargement of the Union has been a success story.
Jeg er personligt overbevist om, at udvidelsen af Unionen har været en succeshistorie.
EnglishHe tells the story of a Serbian doctor who has just been murdered in Pristina.
Han fortalte om en serbisk læge, der lige er blevet myrdet i Pristina.
EnglishThe Secretary-General has mentioned a few procedural reasons, but is this the full story?
Generalsekretæren nævner enkelte processuelle grunde, men er alt dermed sagt?
EnglishIf this comes off, then the changeover will be another chapter in the euro success story.
Hvis dette sker, vil også omstillingen være en del af euroens succeshistorie.