"to strengthen" translation into Danish

EN

"to strengthen" in Danish

EN to strengthen
volume_up
[strengthened|strengthened] {verb}

to strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
med henblik på at styrke samordningen og overvågningen af deres budgetdisciplin
This better complementarity will strengthen the basic political messages.
Denne større komplementaritet vil styrke de grundlæggende politiske budskaber.
Furthermore, the agreement helps to strengthen the policy on non-proliferation.
Endvidere bidrager aftalen til at styrke ikke-spredningspolitikken.

Context sentences for "to strengthen" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis and only this can encourage, strengthen and guarantee stability and peace.
Disse ting og kun disse ting tjener, styrker og sikrer stabiliteten og freden.
EnglishIn this way, we shall be able to strengthen the EU's overall position in the world.
På den måde kan vi globalt set gøre EU stærkere, også i forhold til omverdenen.
EnglishThis would undoubtedly help us to strengthen a genuine European economic policy.
Dette kan kun bidrage til styrkelsen af en sand europæisk økonomisk politik.
EnglishWe must therefore strengthen and update provisions to benefit young farmers.
Foranstaltninger til fordel for unge landmænd bør således styrkes og ajourføres.
EnglishPerhaps European troops could be used to strengthen the UN peacekeeping forces.
Det er langt den vigtigste forudsætning for at få fredsprocessen tilbage på sporet.
EnglishThe reports of nepotism do not strengthen confidence in the Commission in any way.
Oplysningerne om nepotisme forbedrer på ingen måde tilliden til Kommissionen.
EnglishWeakness and equivocation merely strengthen those who seek to undermine democracy.
Svaghed og tvetydighed styrker kun dem, der søger at underminere demokratiet.
EnglishWe should strengthen cooperation in post-conflict assistance and reconstruction.
Vi ser frem til Deres støtte, og støtte fra USA ' s kongres, for at få den gennemført.
EnglishIt is indeed important to strengthen obligations to broadcast European work.
Det er vigtigt at stramme forpligtelsen til at vise europæiske produktioner.
EnglishOn the contrary, we must now seek to strengthen free society, or free civil society.
Vi må tværtimod søge at fremme det frie samfund eller det frie civilsamfund.
EnglishTo achieve this, we need to strengthen our partnerships with neighbouring countries.
Det er således nødvendigt, at vi styrker vores partnerskab med nabolandene.
EnglishThey help to strengthen the cohesion between the economies of the EU Member States.
De bidrager til, at de europæiske medlemsstaters økonomier i højere grad flettes sammen.
EnglishWe therefore urge Iran to strengthen respect for human rights and the rule of law.
Hvad angår terrorisme er Rådet fortsat bekymret over Irans indstilling.
EnglishWhat will the Austrian presidency contribute and how will it strengthen this initiative?
Hvordan vil det østrigske formandskab bidrage til og støtte dette initiativ?
EnglishSecondly, we must strengthen our dialogue with the political leadership in Iraq.
Endelig er forslaget om at sende fredsbevarende styrker til landet en udmærket, men naiv idé.
EnglishFar from being opposed, these two aims mutually strengthen each other.
Disse to målsætninger er ikke modstridende, tværtimod styrker de hinanden gensidigt.
EnglishOnly an information society based on equality can strengthen competitiveness and employment.
Kun et ligeværdigt informationssamfund kan øge konkurrenceevnen og beskæftigelsen.
EnglishWe desperately need these instruments in order to strengthen the effectiveness of our action.
Vi har hårdt brug for disse instrumenter for at gøre vores indsats mere effektiv.
EnglishIn place of a uniform system we must strengthen structures of cooperation.
I stedet for et fælles system, skal vi forstærke samarbejdsstrukturerne.
EnglishThe third priority is to strengthen the single market and connect Europe.
Den tredje prioritet er at uddybe enhedsmarkedet og på denne måde forbinde hele Europa.