"strip" translation into Danish

EN

"strip" in Danish

DA

"strip" in English

EN

strip {noun}

volume_up
strip (also: list, listing)
strip (also: bit, cake, lump, piece)
We can hardly talk about freedom of movement on this tiny strip of land which has its own sense of time and observes customs and traditions which date back thousands of years.
Vi kan næppe tale om personers frie bevægelighed på dette lille stykke land, som har sin egen tidsopfattelse og lever efter årtusindgamle skikke og traditioner.
DA

strip {en}

volume_up

Context sentences for "strip" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGeographically, Moldova is a narrow strip of land between Ukraine and Romania.
Geografisk er Republikken Moldova en smal stribe mellem Ukraine og Rumænien.
EnglishI have the brochure here, and everyone can see that it is a comic strip and therefore fictional.
Jeg har brochuren her, og alle kan se, at det er en tegneserie og derfor fiktion.
EnglishApartment blocks must not be built; there is not a strip of green in the whole of Athens.
Jeg vil sige, at et af strukturfondenes karaktertræk er partnerskab.
EnglishIt would be wrong to strip away the rules of the game which have brought us so much success to date.
De spilleregler, som med succes har ført os så langt, har man ingen ret til at ødelægge.
EnglishIt does not strip consumers of their pre-existing rights.
Det afskaffer ikke forbrugernes eksisterende rettigheder.
EnglishIf you strip the draft text of the pretexts put forward by the Commission, the reality of this project becomes all too evident.
Det er sandheden om dette forslag, når Kommissionens undskyldninger sorteres fra.
EnglishCyprus is the last country in Europe whose capital is divided by a death strip with barbed wire and minefields.
På intet tidspunkt, mens denne konflikt har stået på, har vi været så tæt på en løsning som i dag.
EnglishTremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.
Bæv I sorgløse skælv I trygge klæd jer af og blot jer bind Sæk om Lænd;
EnglishProposals not only to lock these criminals up but also to strip them of their profits receive my support.
Jeg støtter forslag, som tager sigte på ikke blot at fængsle gerningsmændene, men også at konfiskere disses aktiver.
EnglishAnd strip Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son: and Aaron shall be gathered unto his people, and shall die there!
affør så Aron hans Klæder og ifør hans Søn Eleazar dem thi der skal Aron tages bort og dø!
EnglishIt is an information brochure and a comic strip.
Det er en informationsbrochure og en tegneserie.
EnglishShe is strip-searched on every possible occasion.
Hun bliver kropsvisiteret ved enhver lejlighed.
EnglishIt must re-establish its authority and strip the Commission of its outmoded privileges and immunities.
Rådet bør således tage initiativ til at fratage Kommissionen de mange privilegier og ophæve gældende immunitetsbestemmelser.
EnglishShe is subject to strip-searching twice a day and sometimes, in certain circumstances, as often as six times a day.
Hun bliver kropsvisiteret to gange om dagen og undertiden, under visse omstændigheder, op til seks gange om dagen.
EnglishThese might strip the convention of its substance and more especially could suggest a lack of mutual trust between states.
De kan berøve konventionen dens substans og navnlig give indtryk af, at medlemsstaterne ikke har tillid til hinanden.
EnglishThe real mistake and the real errors lie with those who sought to strip the Member States of their sovereign powers.
Den virkelige fejltagelse og de virkelige fejl kan tilskrives dem, der har villet berøve staterne deres suveræne rettigheder.
EnglishWill the development of our trade with Russia simply strip that country of its natural resources for the lowest possible price?
Vil udviklingen af vores handel med Rusland blot ribbe dette land for dets naturrigdomme til den lavest mulige pris?
EnglishFurthermore, the increases requested would strip the directive of its impact to the point where it no longer has a raison d ' être.
Desuden vil de krævede forhøjelser dræne direktivet for indflydelse i en grad, så dets eksistensberettigelse forsvinder.
EnglishWe have to find an economic path that does not strip the world of its natural resources and produce toxic or greenhouse emissions.
Vi må finde en økonomisk vej, der ikke berøver verden dens naturressourcer og frembringer emissioner af gift og drivhusgasser.
EnglishThe Irish Sea – the narrow strip of water that separates us from Sellafield – has, because of Sellafield, become the most radioactive body of water in the world.
Sellafield udvider og bliver gjort klar til at modtage mere og mere radioaktivt affald til oparbejdning.
Other dictionary words